Πολιτική

Στη σημαντικότερη μάχη της Πάτρας τα τελευταία χρόνια λείπουν μόνον οι... 7 κυβερνητικοί βουλευτές της Αχαΐας! Η Πάτρα αξιώνει να απελευθερωθεί το παλιό λιμάνι και να της αποδοθεί προς αξιοποίηση ( άνοιγμα προς την θάλασσα, αναπλάσεις κ΄λπ.). Είναι η μόνη πόλη που μπροστά στο ιστορικό της κέντρο έχει έναν "φράκτη" που θα μείνει φράκτης αν το...

Σελίδες