Κιβωτός: Απαγόρευση εισόδου στις δομές για πατέρα Αντώνιο και άλλους τρεις

Απαγορεύεται στον πατέρα Αντώνιο και σε άλλα τρία πρόσωπα να εισέρχονται στις δομές της Κιβωτού του Κόσμου, βάσει διάταξης που εξέδωσαν οι εισαγγελείς ανηλίκων.

Η διάταξη εκδόθηκε αυτεπαγγέλτως κι έχει ως σκοπό την προστασία των παιδιών που φιλοξενούνται στην Κιβωτό.

Η εισαγγελική διάταξη ισχύει για ενενήντα μέρες. Μετά θα πρέπει να επικυρωθεί με δικαστική απόφαση.

Με την κίνησή τους αυτή οι εισαγγελείς αποσκοπούν στο να παραμείνουν μακριά από τα ανήλικα ο πατήρ Αντώνιος και τα άλλα τρία πρόσωπα, έτσι ώστε να μη μπορούν να επηρεάσουν τα ανήλικα που φιλοξενούνται στη δομή.

 

Πηγή: 
http://molonoti.gr

Δείτε επίσης