Σοκ στην Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα. Το Ταμείο Εγγυήσεων Καταθέσεων ζητά πίσω 210 εκατ. ευρώ!

Ποιός θα πληρώσει το διαφαινόμενο έλλειμμα της Αχαίκής Τράπεζας; Μέλη του συλλόγου μεριδιούχων εκφράζουν ήδη την βαθιά τους ανησυχία για την τύχη των χρημάτων που διέθεσαν για μερίδες. Και αυτό διότι το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων... ζητεί τα 210 εκατ. ευρώ που έχει δώσει στους καταθέτες!!!

Ιδού τι έχει συμβεί. Όταν έκλεισε η Αχαίκή το εν λόγω Ταμείο κατέθεσε περίπου 210 εκατ. ευρώ στην Εθνική Τράπεζα. Τα χρήματα αυτά κατατέθηκαν στα ονόματα κάθε καταθέτη της Αχαίκής. Ουσιαστικά μεταφέρθηκαν οι καταθετικοί λογαριασμοί της Αχαϊκής στην Εθνική. Την εποχή εκείνη η Αχαική δεν είχε παρά 12-15 εκατ. ευρώ στσ ταμεία της αφού τα υπόλοιπα τα είχε δώσει σε δάνεια. Έτσι το σύνολομ των καταθέσεων καλύφθηκε από το Ταμείο όπως προβλέπι ο νόμος.

Μέχρι 15 Οκτωβρίου κάθε φυσικό πρόσωπο ή φορέας που έχει απαίτηση από την Αχαϊκή πρέπει να την αναγγείλει. Το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων λοιπόν, ανήγγειλε πριν λίγες ημέρες αξίωση 210 εκατ. ευρώ! Δηλαδή θέλει τα χρήματα που έδωσε, πίσω. Αυτό σημαίνει ότι:

1. Γίνεται η εκκαθάριση της Αχαϊκής. Τα υγιή δάνεια τα αγοράζει κάποια Τράπεζα καταβάλοντας μετρητά. Για τα μη υγιή γίνονται πλειστηριασμοί - εξπρες και εισπράττονται ότι είναι δυνατόν. Εκποιείται και η ακίνητη και κινητή περιουσία της Τράπεζας και βγαίνει το ενεργητικό της.

2. Από την μία έχουμε τα χρήματα που εισπράχθηκαν. Από την άλλη τις αξιώσεις. Αν το ισοζύγιο αυτό είναι ελλειμματικό (κάποιοι μιλούν για 60-80 εκατ. ευρώ), τότε ποιοί θα καλύψουν το έλλειμμα; Οι μεριδιούχοι, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς κάποιων.

Το καταστατικό λέει ότι κάθα μεριδιούχος ευθύνεται με το ΤΡΙΠΛΑΣΙΟ των χρημάτων που έχει διαθέσει για την αγορά μερίδων της Αχαϊκής. Όμως θα πρέπει να υπάρχει πτώχευση για να ισχύσει κα΄τι τέτοι καιμ όχι ειδική εκκαθάριση. Η πτώχευση απαιτεί ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ απόφαση που εδώ δεν υπάρχει.

Σε κάθα περίπτωση η ανησυχία των μεριδιούχων είναι ότι η Αχαίκή θα βγεί με ζημίες που θα πρέπει να καλυφθούν από τους μικρομετόχους (μεριδιούχους). Αυτό ανησυχεί 15.000 μέλη της πατρινής Τράπεζας.

 

Σχόλια

εκεί που μας χρωστάγανε μας πήραν και το βόδι