Παγκόσμια πρωτιά, αλλά...

Παγκόσμια πρωτιά, αλλά...

Η Ελλάδα, παραμένει η κορυφαία ναυτιλιακή χώρα στον κόσμο, καθώς οι Έλληνες πλοιοκτήτες με 5.514 πλοία ελέγχουν σήμερα περίπου το 21% του παγκόσμιου στόλου, σε όρους χωρητικότητας (dwt)1 . 

Η συνολική χωρητικότητα του ελληνόκτητου έχει αυξηθεί κατά 45,8% σε σύγκριση με το 2014, ενώ ακόμη και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, δηλαδή από το 2019, η χωρητικότητα αυξήθηκε κατά 7,4%.

Οι Έλληνες εφοπλιστές ελέγχουν: 

• 31,78% του παγκόσμιου στόλου πετρελαιοφόρων

• 25,01% του παγκόσμιου στόλου μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου

 22,35% του παγκόσμιου στόλου μεταφοράς Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG)

• 15,60% του παγκόσμιου στόλου μεταφοράς χημικών & προϊόντων πετρελαίου • 13,85% του παγκόσμιου στόλου μεταφοράς Υγροποιημένου Αερίου Πετρελαίου (LPG) 

• 9,33% του παγκόσμιου στόλου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων

Ο ελληνόκτητος στόλος αντιπροσωπεύει το 59% του στόλου που ελέγχεται από Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Το ένα τρίτο του ελληνόκτητου στόλου φέρει σημαία Κράτους Μέλους της ΕΕ που δραστηριοποιείται ανά την υφήλιο.

Ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος μεταφέρει φορτία μεταξύ τρίτων χωρών σε ποσοστό άνω του 98% της μεταφορικής του ικανότητας, αποτελώντας έτσι τον μεγαλύτερο διασυνοριακό μεταφορέα παγκοσμίως. 

Δυο ερωτήματα τώρα: α) Γιατί οι Έλληνες εφοπλιστές δεν κατασκευάζουν ποτέ σε ελληνικά ναυπηγεία πλοία τους. β) Γιατί οι Έλληνες εφοπλιστές δεν στέλνουν ποτέ σε ελληνικά ναυπηγεία πλοία τους για συντήρηση. Μιλάμε για εργασίες εκατομμυρίων και χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Απάντηση: Ρωτήστε τα.... Συνδικάτα. Και μετά τις κυβερνήσεις που επί δεκαετίες κρύβουν το πρόβλημα κάτω από το χαλί μη αγγίζοντας το.