Οι Μεταφορές λυγίζουν από την μη πληρωμή επιταγών πελατών τους (και ενώ όλες οι υποχρέωσεις τους είναι μετρητοίς)

Την επισήμανση ότι ο κλάδος των Μεταφορών θα έπρεπε να ΕΞΑΙΡΕΘΕΙ από την μετάθεση πληρωμής επιταγών κατά 75 ημέρες κάνουν εκπρόσωποι του κλάδου. Όπως εξηγούν, οι Μεταφορές έχουν το ΣΥΝΟΛΟ των υποχρεώσεων τους μετρητοίς: Διόδια, καύσιμα, μισθοί, δώρο Πάσχα κ.λπ.

Με τις μεταχρονολογημένες επιταγές που είχαν στα συρτάρια τους, μπορούσαν να εξοφλούν άμεσα τις υποχρέωσεις αυτές και να βρίσκονται καθημερινά στους δρόμους. Τώρα, με τις απλήρωτες επιταγές στα χέρια είναι αδύνατον να ανταποκριθούν.

Μια ακόμη σοβαρή παρενέργεια είναι ότι πολλές μεταφαρικές εταιρείες, επιθυμούν να εξοφλούν εμπρόθεσμα τις υποχρέωσεις τους προς το κράτος ώστε να έχουν την σημαντική έκπτωση του 25% που παρέχεται.

Δυστυχώς λόγω μη πληρωμής επιταγών αναγκαζονται να μεταθέτουν τις πληρωμές για το Φθινίοπωρο με τον φόβο να μην μπορούν τότε να τις καταβάλλουν ταυτόχρονα με τις τότε τρέχουσες υποχρέωσεις. 

Όπως τονίζουν εκπρόσωποι του κλάδου το μέτρο αναστολής επιταγών είναι σωστό να εφαρμοστεί,αλλά όχι οριζόντια. Ακόμη, πως θα έπρεπε να εξαιρεθούν από αυτό όσοι έχουν αντικειμενικά τη δυνατότητα πληρωμών τους, δεδομένου ότι ουκ ολίγοι ενώ μπορούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους κρύβονται πίσω από το νόμο και δεν τις εξοφλούν.

Τέλος μεταξύ σοβαρού και αστείου λέγουν πως μια λύση θα ήταν "με τις επιταγές αυτές να πληρώνονται υποχρέωσεις προς το κράτος το οποίο ας τις εισπράξει στο τέλος των 75 ημερών"..!

* Σύμφωνα με τη σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και με την ερμηνευτική ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, διευκρινίζεται ότι προβλέπεται η αναστολή των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής επιταγών κατά 75 ημέρες. Η αναστολή αφορά στις επιταγές με ημερομηνία πληρωμής από 31/03/20 μέχρι 31/05/20.

Αυτό σημαίνει ότι είμαστε στην αρχή της ασφυξίας. Το πρόβλημα θα επιδεινωθεί και η κυβέρνηση οφείλει να το δει.

Πηγή: 
http://molonoti.gr

Δείτε επίσης