Μειώθηκαν κατά 4,5 δισ. οι καταθέσεις τον Ιανουάριο

Επαναφορά των καταθέσεων στα επίπεδα προ εορτών δείχνουν τα στοιχεία για την πορεία των καταθέσεων τον Ιανουάριο, βάσει των οποίων παρατηρήθηκε υποχώρηση κατά 4,5 δισ. ευρώ. Το σύνολο των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα, που περιλαμβάνει τις καταθέσεις τόσο των νοικοκυριών όσο και των επιχειρήσεων, μειώθηκε με βάση τα στοιχεία που δημοσίευσε χθες η ΤτΕ στα 184,1 δισ. ευρώ, από το επίπεδο-ρεκόρ των 188,7 δισ. ευρώ (αυξημένο κατά 5 δισ. ευρώ σε σχέση με τον περασμένο Νοέμβριο) που είχαν φθάσει τον Δεκέμβριο του 2022. Αυτή η αύξηση υπήρξε, όπως επιβεβαιώνουν τα στοιχεία της ΤτΕ, συγκυριακή και αποδίδεται:

1. Στην εποχικότητα των καταθέσεων που παραδοσιακά εκτινάσσονται κάθε φορά στο τέλος του χρόνου λόγω της καταβολής του δώρου των Χριστουγέννων στον ιδιωτικό τομέα.

2. Στη μεγάλη αύξηση των πιστοδοτήσεων από τις τράπεζες προς τις επιχειρήσεις τον Δεκέμβριο, που οδήγησε στην αύξηση της ρευστότητας που διατηρούσαν στα τέλη του 2022.

3. Στην πρακτική εξωραϊσμού των ταμειακών διαθεσίμων από μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων λόγω του κλεισίματος της οικονομικής χρήσης.

Υποχώρησαν στα 184,1 δισ. ευρώ, από το επίπεδο-ρεκόρ των 188,7 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2022.

4. Στις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ, μεγάλο μέρος των οποίων καταβάλλεται τον Δεκέμβριο και αναλώνεται στη συνέχεια.

Συγκεκριμένα, οι καταθέσεις των νοικοκυριών μειώθηκαν στα τέλη Ιανουαρίου κατά 1,4 δισ. ευρώ σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2022 και διαμορφώθηκαν στα 139,8 δισ. ευρώ. Η μείωση αποδίδεται στην υψηλή κατανάλωση που δημιουργούν οι ανάγκες των εορτών, με συνέπεια να αναλωθεί το δώρο των Χριστουγέννων που είχε εκτινάξει τον Δεκέμβριο το επίπεδο των καταθέσεων των νοικοκυριών κατά 3,2 δισ. ευρώ σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2022.

Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις (εξαιρούνται οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις), οι καταθέσεις τους στις τράπεζες μειώθηκαν στα τέλη Ιανουαρίου κατά 3,4 δισ. ευρώ και η ρευστότητα περιορίστηκε στα 40,3 δισ. ευρώ, από 43,7 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2022. Οπως προαναφέρθηκε, το υψηλό επίπεδο των 43,7 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί τον περασμένο Δεκέμβριο αποδίδεται στις νέες πιστώσεις που είχαν εγκρίνει ως εκταμιεύσεις οι τράπεζες στα τέλη του προηγούμενου χρόνου σε μια προσπάθεια να αυξήσουν και τα υπόλοιπα των χορηγήσεων προς τις επιχειρήσεις ενόψει και του κλεισίματος της χρονιάς. Αυτή η ρευστότητα απορροφήθηκε με την έναρξη του χρόνου για την κάλυψη του λειτουργικού κόστους, την πραγματοποίηση επενδύσεων ή την αποπληρωμή παλαιότερων οφειλών και αποτυπώθηκε στα στοιχεία του Ιανουαρίου.

Η συσχέτιση καταθέσεων και χορηγήσεων, ειδικά σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, αποτυπώνεται και στα στοιχεία της ΤτΕ για την πιστωτική επέκταση του Ιανουαρίου, που σε ετήσια βάση, δηλαδή σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2022, είναι θετική (+11,3), αλλά σε όρους μηνιαίας καθαρής ροής είναι αρνητική κατά 1,7 δισ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η αρνητική καθαρή ροή χρηματοδότησης δείχνει ότι οι αποπληρωμές δανείων υπήρξαν περισσότερες από τις νέες εκταμιεύσεις και το αρνητικό πρόσημο του Ιανουαρίου συνδέεται με τις υψηλές εκταμιεύσεις στα τέλη του περασμένου χρόνου, ύψους 2,9 δισ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά την πιστωτική επέκταση προς τα νοικοκυριά παρέμεινε αρνητική (-2,4%), όπως αρνητική κατά 203 εκατ. ευρώ ήταν και η καθαρή ροή χρηματοδότησης, καθώς οι νέες εκταμιεύσεις υπολείπονται των αποπληρωμών.

 

Πηγή: 
http://molonoti.gr

Δείτε επίσης