Μεγάλη «ψαλίδα» στις νέες συντάξεις στον ιδιωτικό τομέα

Οι νέες συντάξεις που απονέμονται από τον ΕΦΚΑ βρίσκονται σταθερά σε πολύ χαμηλά επίπεδα, των 626 ευρώ, ειδικά όταν αφορούν πρώην εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.

Τα στοιχεία από το σύστημα Ήλιος για τις απονομές συντάξεων του Οκτωβρίου είναι αποκαλυπτικά των πολύ χαμηλών μηνιαίων αποδοχών που έχουν πια οι συνταξιούχοι. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο σύνολο των συνταξιούχων της χώρας, παλαιών και νέων, οι κύριες συντάξεις γήρατος είναι κατά μέσο όρο 841,80 ευρώ μικτά.

Όπως προκύπτει, τον Οκτώβριο απονεμήθηκαν 23.571 νέες συντάξεις (κύριες, επικουρικές και μερίσματα), για τις οποίες απαιτήθηκε να καταβληθούν 99,74 εκατ. ευρώ ως αναδρομικά, ενώ η συνολική δαπάνη αυξήθηκε κατά 12,21 εκατ. ευρώ σε μηνιαία βάση.

Από αυτές τις συντάξεις, οι 14.424 χορηγήθηκαν από τον ΕΦΚΑ και αφορούν ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα. Ο μέσος όρος αυτών των κύριων συντάξεων ήταν μόλις 626,26 ευρώ μικτά. Αντίστοιχα, απονεμήθηκαν άλλες 1.842 νέες συντάξεις από το Δημόσιο, με τον μέσο όρο εκεί να είναι σαφώς υψηλότερος, δηλαδή 1.008,13 ευρώ.

Γίνεται σαφές ότι η επίδραση της μακρόχρονης οικονομικής κρίσης, με πολύ υψηλή ανεργία και πολύ μικρότερους μισθούς, είχε ως αποτέλεσμα να προκύπτουν τώρα αντίστοιχα μικρότερες συντάξεις. Έτσι ερμηνεύεται και η σημαντική διαφορά κατά 381,87 ευρώ που υπάρχει ανάμεσα στις κύριες συντάξεις του Δημοσίου και σε εκείνες που προκύπτουν από τον ιδιωτικό τομέα.

Χαρακτηριστικό της ευρύτερης εισοδηματικής κατάστασης των συνταξιούχων είναι ότι το 57,29% των κύριων συντάξεων (1.075.594) που καταβλήθηκαν τον Οκτώβριο κυμάνθηκαν από 500 έως 1.000 ευρώ. Αντίστοιχα, μόλις το 34,97% των κύριων συντάξεων (656.553) είναι από 1.000 ευρώ και άνω.

Εκτός από τις κύριες συντάξεις γήρατος που παρέμειναν για άλλον ένα μήνα σε χαμηλά επίπεδα (841,80 ευρώ), ανάλογη εικόνα καταγράφηκε τόσο στις επικουρικές συντάξεις (194,01 ευρώ κατά μέσο όρο) όσο και στα μερίσματα (105,06 ευρώ κατά μέσο όρο).

Η συνολική εικόνα

Τα στοιχεία της έκθεσης Ήλιος δείχνουν ότι τον Οκτώβριο καταγράφηκαν στη χώρα 2.465.414 συνταξιούχοι, για τους οποίους χρειάστηκε να εκταμιευθεί ποσό άνω των 2,33 δισ. ευρώ για να λάβουν το σύνολο των παροχών που δικαιούνται (συντάξεις γήρατος, θανάτου, αναπηρικές, ανασφάλιστων υπερηλίκων ΟΠΕΚΑ, κύριες, επικουρικές, μερίσματα).

Από αυτούς, το 1.149.799 των συντάξεων χορηγείται σε άνδρες συνταξιούχους και το 1.315.615 σε γυναίκες. Είναι χαρακτηριστική η διαφορά που υπάρχει στις συντάξεις θανάτου: Η παροχή αυτή χορηγείται σε 31.093 δικαιούχους άνδρες και σε 355.066 δικαιούχους γυναίκες.

Το 26,7% των συνταξιούχων είναι άνω των 81 ετών, το 34,6% έχει ηλικία 71-80 ετών και το 35,6% είναι 51-70 ετών. Τα υψηλότερα ποσά σύνταξης λαμβάνουν οι συνταξιούχοι ηλικίας 61-70 ετών (έως 1.020,40 ευρώ κατά μέσο όρο).

Σε σχέση με το φύλο προκύπτει ότι η πλειονότητα των ανδρών συνταξιούχων (20,3%) είναι ηλικίας 71-75 ετών. Στην ίδια ηλικιακή κατηγορία καταγράφεται και το 17,3% των γυναικών συνταξιούχων.

Τον Οκτώβριο πληρώθηκαν συνολικά 4.442.824 συντάξεις. Από αυτές, οι 2.773.603 ήταν κύριες, οι 1.251.525 ήταν επικουρικές, ενώ απονεμήθηκαν και 417.696 μερίσματα.

Ο μεγαλύτερος αριθμός συντάξεων καταβλήθηκε τον Οκτώβριο στην Αττική (1.716.053) και την Κεντρική Μακεδονία (734.200). Ακολουθεί η Θεσσαλία με 302.837 συντάξεις και η Δυτική Ελλάδα με 257.196.

Τα στοιχεία της έκθεσης Ήλιος δείχνουν ότι υπάρχουν 30 περιπτώσεις συνταξιούχων πανελλαδικά που λαμβάνουν 10 συντάξεις αθροιστικά. Επίσης, καταγράφηκαν 63 συνταξιούχοι που εισπράττουν από 9 συντάξεις, 808 συνταξιούχοι με 8 συντάξεις και 4.522 συνταξιούχοι που λαμβάνουν από 7 συντάξεις ο καθένας.

 

Πηγή: 
http://molonoti.gr

Δείτε επίσης