Η πανδημία στοίχισε στη χώρα 25 δισ. ευρώ μέσα στο 2020

«Τρύπα» 21,7 δισ. άφησε η πανδημία στον προϋπολογισμό του περασμένου χρόνου. Ενώ ο αρχικός προϋπολογισμός του 2020, προέβλεπε πρωτογενές πλεόνασμα κρατικού προϋπολογισμού 3,5 δισ. ευρώ, τελικά τα αποτελέσματα που έγιναν γνωστά από το υπουργείο Οικονομικών δείχνουν πρωτογενές έλλειμμα κρατικού προϋπολογισμού 18,2 δισ. ευρώ.

Τα έσοδα από φόρους ήταν 9 δισ. ευρώ λιγότερα (43,2 δισ. ευρώ από 52,2 δισ. ευρώ που προέβλεπε ο προϋπολογισμός του 2020) και οι δαπάνες 13,5 δισ. ευρώ υψηλότερες (70,8 δισ. ευρώ έναντι 57,2 δισ. ευρώ που προέβλεπε ο προϋπολογισμός).

Μεταξύ των τελευταίων, τα 5,5 δισ. ευρώ της επιστρεπτέας προκαταβολής και τα 2,7 δισ. ευρώ για τις αποζημιώσεις ειδικού σκοπού.

Παρ’ όλα αυτά, στο υπουργείο Οικονομικών είναι σχετικά ικανοποιημένοι, επειδή η εικόνα είναι κάπως καλύτερη σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις του προϋπολογισμού του 2021.

 

Πηγή: 
http://molonoti.gr

Δείτε επίσης