Δυνατότητα φορολογικής απαλλαγής χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η επένδυση

Τη δυνατότητα να λάβουν το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής, χωρίς να έχουν ολοκληρώσει την επένδυση, και μάλιστα για τα εισοδήματα του 2022, θα έχουν οι επιχειρήσεις των οποίων τα επενδυτικά σχέδια είχαν υπαχθεί στους δύο προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους, τον 3908/2011 και τον 4399/2016.

Αυτό προβλέπει το άρθρο 43 του νομοσχεδίου του υπουργείου Υποδομών που βρίσκεται μέχρι σήμερα σε δημόσια διαβούλευση. Ειδικότερα, επιχειρήσεις, επενδυτικά σχέδια των οποίων έχουν υπαχθεί στους δύο προαναφερθέντες νόμους και τα οποία, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022, έχουν υποβάλει αίτηση για την πιστοποίηση υλοποίησης ποσοστού 50% ή 65% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού τους σχεδίου ή της ολοκλήρωσής του, δικαιούνται τη χρήση της ωφέλειας κινήτρου φορολογικής απαλλαγής, κατ’ εξαίρεση για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2022, εφόσον η απόφαση πιστοποίησης εκδοθεί έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων εισοδήματος του φορολογικού έτους 2022. Σημειώνεται ότι χρήση του κινήτρου της φοροαπαλλαγής πριν από την ολοκλήρωση της επένδυσης ίσχυε μόνο για τα επενδυτικά σχέδια του τελευταίου αναπτυξιακού νόμου, του 4887/2022.

Επιπλέον, με το άρθρο 42 ακολουθείται η ίδια διαδικασία για τους ελέγχους των επενδυτικών σχεδίων των τριών προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων (3299/2004, 3908/2011 και 4399/2016) που ακολουθείται και για τα επενδυτικά σχέδια του νόμου 4887/2022.

Ακόμη με το άρθρο 41 του νομοσχεδίου προβλέπεται η δυνατότητα να χορηγείται άδεια για έκτακτα δρομολόγια επιβατηγών και οχηματαγωγών πλοίων από και προς ενδεδειγμένους τοπικούς εμπορικούς λιμένες ή λιμένες εξυπηρέτησης αλιευτικών σκαφών ή μεικτής χρήσης, προκειμένου να εξυπηρετούν τις ανάγκες κατασκευαστικών εργασιών επένδυσης που έχει χαρακτηρισθεί ως στρατηγική. Μάλιστα η νέα αυτή διάταξη έχει αναδρομική ισχύ, δηλαδή προβλέπεται να εφαρμόζεται και στην περίπτωση επενδύσεων που έχουν ήδη χαρακτηρισθεί στρατηγικές, αλλά και για επενδύσεις που έχουν υποβληθεί ήδη προς αξιολόγηση από την Enterprise Greece.

 

Πηγή: 
http://molonoti.gr

Δείτε επίσης