Πώς μοίραζε χρήματα ο ΟΠΑΠ στον Τύπο;

Ο ΟΠΑΠ χρηματοδοτούσς αδρά συγκεκριμένες εφημερίδες; Την παρέμβαση της Εισαγγελίας προκάλεσαν δημοσιεύματα στον Τύπο για «μη σύννομες χορηγίες του ΟΠΑΠ προς «φιλικές» εφημερίδες».

Αντικείμενο της προκαταρκτικής εξέτασης είναι να διαπιστωθεί, αν οι καταγγελλόμενες χορηγίες συνδέονται με κοινωνικά, ιστορικά, πολιτιστικά κριτήρια, όπως ορίζεται από την νομοθεσία και αν το αντισταθμιστικό όφελος των καταχωρίσεων ανταποκρίνεται στο ποσό των χορηγιών.

Ήδη στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας έχουν ζητηθεί από τον ΟΠΑΠ όλες οι επίμαχες χορηγικές συμβάσεις .

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα που αποτέλεσαν την αιτία της εισαγγελικής παρέμβασης ο Οργανισμός φέρεται να συνάπτει χορηγικές συμβάσεις με Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που δεν άσκησαν ποτέ κριτική στην διοίκησή του.

Πηγή: 
http://molonoti.gr

Δείτε επίσης