Συνδικάτα αμάθειας

Συνδικάτα αμάθειας στην Παιδεία

Το ελληνικό Σχολείο δεν παρέχει παιδεία αλλά μοιράζει κάτι χαρτιά, συνήθως εντελώς άχρηστα για τις ζωές των μετέπειτα πολιτών. Η Ελλάδα είναι σήμερα πρωταθλήτρια με τους λειτουργικά αναλφάβητους μαθητές να ξεπερνούν το 20%.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, «Λειτουργικά αναλφάβητο είναι το άτομο που δεν είναι σε θέση να γνωρίζει ικανοποιητικά ανάγνωση, γραφή και αριθμητική για να ενταχθεί ως άτομο στην κοινωνία, απολαμβάνοντας πλήρως τα δικαιώματά του».

Το φοβερό χάλι της δήθεν παιδείας μας καταγράφηκε σε έρευνα που έγινε στη  Β Λυκείου σε Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια.

Ενδεικτικά στα γενικά λύκεια, στην Γλώσσα το 7,1% των μαθητών βαθμολογήθηκε κάτω από τη βάση. Στη Φυσική βαθμολογία κάτω από τη βάση πήραν ένας στους δύο μαθητές (48,4%). Στην Άλγεβρα το ποσοστό των βαθμολογιών κάτω από τη βάση ήταν 38,9% και στη Γεωμετρία 44,2%.

Ακόμα χειρότερη είναι η εικόνα στα επαγγελματικά λύκεια όπου ένας στους πέντε μαθητές πήρε κάτω από τη βάση στη Γλώσσα. Το 52,7% πήρε βαθμό κάτω από τη βάση στην Άλγεβρα και το 51,3% στη Γεωμετρία. Το 41% των μαθητών είχαν βαθμολογίες κάτω από τη βάση στη Φυσική και στο 40,8% στη Χημεία.

Η Έκθεση επισημαίνει ότι τα προβλήματα που εμφανίζονται στο λύκειο, σε σύγκριση με το δημοτικό και το γυμνάσιο, δεν είναι προβλήματα αποκλειστικά του λυκείου αλλά όλων των βαθμίδων, τα οποία συσσωρευτικά καταλήγουν στο λύκειο. 

Με βάση τα παραπάνω μόνο αποστροφή νιώθει κανείς για τα Συνδικάτα της Παιδείας - όλα κομματικά - που ζητούν προσλήψεις ή να μην υπάρχουν Πρότυπα Σχολεία.

Που δεν έχουν πει μισή λέξη για το ότι παραδίδουν στην κοινωνία αστοιχείωτους ανθρώπους ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΟΥΣ να ζουν μια ζωή χωρίς να αντιλαμβάνονται τα σπουδαία της. Και που φυσικά δεν θέλουν να αξιολογούνται οι ίδιοι.