Οι ομιλίες Απόστολου Πιερρή αρχές Ιουνίου

Στην νέα σειρά συναντήσεων μελετούμε την ιστορία της αρχαίας Ελληνικής τέχνης, με επίκεντρο την πλαστική, ως προνομιούχο αποκάλυψη του πνεύματος του κλασσικού πολιτισμού, ως έκφραση του Ελληνικού βιώματος στην Δωρική του ουσία.

Ο τρέχων κύκλος των εκδηλώσεων αυτών μελέτης της τέχνης αφορά στην αρχαϊκή και κλασσική περίοδο, την άνοιξη και το θέρος του κλασσικού Ελληνισμού, χρονολογικά το διάστημα των τεσσάρων αιώνων, από το 720 μέχρι το 338 π.Χ., από την απόλυτη γύμνωση στους Ολυμπιακούς αγώνες μέχρι την μάχη της Χαιρωνείας.   

Ασχοληθήκαμε στις δύο πρώτες αναλύσεις μας αυτού του κύκλου, με το κοσμοϊστορικό φαινόμενο (περί το 700 π.Χ) της ανάδυσης της Μορφής από την οντολογική δύναμη του σχήματος αφ’ ενός και την ρεαλιστική απόδοση του φυσικού όντος αφ’ ετέρου, και με την αμέσως εν συνεχεία δημιουργία της μνημειακης γλυπτικής στο μάρμαρο (περί το 675 π.Χ). Ερευνήσαμε τις πρώτες σωζόμενες δομές και αρμονίες του πλαστικού, και παρακολουθήσαμε τμήμα μερικών εξελικτικών γραμμών που αρχίζει από αυτές.

Την Τρίτη, 5 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ, θα συνεχίσουμε την έρευνα των αρχετυπικών μορφών («Σχολών») με τις οποίες συγκεκριμενοποιήθηκε η Μορφή κατά την άνοιξη του Ελληνισμού, των θεμελιωδών πλαστικών ρυθμών και αρμονιών στις οποίες από-καλύπτεται το Είναι ως θαύμα του Φαίνεσθαι.

Θεματικός τίτλος της ανάλυσης παραμένει λοιπόν ο ίδιος:

       Η Μορφή του Είναι: Αρχαϊκή Εποχή ή το Ελληνικό Έαρ

                                               (~650–500 π.Χ.)

INFO: 

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (3η)

 

                                Τρίτη, 5 Ιουνίου

 

                      ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΤΡΩΝ (24η)

                     Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2018

      

                  ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΠΑΡΤΗΣ (14η)

                              Παρασκευή, 8 Ιουνίου

                        

Σειρά Αναλύσεων με Προβολές

                       στην Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης

  στα Πλαίσια των Σεμιναρίων Ιστορικοφιλοσοφικού Λόγου

                (Φετινό Πρόγραμμα: Συγκριτική Μελέτη Τριών

           Πολιτισμών, Κλασσικού, Βυζαντινού και Ευρωπαϊκού)