Δωρεάν μαθήματα στο Δημοτικό Ωδείο

Το Δημοτικό Ωδείο Πατρών ενημερώνει τους ενδιαφερομένους ότι μπορούν να παρακολουθήσουν Δωρεάν μαθήματα στις τάξεις όμποε, κόρνο, φαγκότο, κοντραμπάσο, στα οποία διδάσκουν οι καθηγητές, Στυλιανή Νικολαϊδη (Όμποε), Αγγελική Πουλημένου (Κόρνο), Βασίλης Πριόβολος (Φαγκότο), Βιλλέν Καραπετιάν (Κοντραμπάσο).

Επίσης το Δημοτικό Ωδείο Πατρών κάνει γνωστό, ότι αρχίζουν τα μαθήματα Drums του μοντέρνου τμήματος, στα οποία διδάσκει ο καθηγητής Ιωάννης Νοταράς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την γραμματεία του Δημοτικού Ωδείου καθημερινά Αράτου 23 στο τηλ. 2610 271087.