Συνεργασία Καραμανδανείου-ΔΙΕΚ

Στις 12 Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθηκε στο «Καραμανδάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών συνάντηση μεταξύ της Διοικήτριας του «Καραμανδανείου» κ. Αικατερίνης Γατοπούλου και του Διευθυντή των Δ.ΙΕΚ κ. Παναγιώτη Αναγνώστου, καθώς και του εκπαιδευτικού των Δ.ΙΕΚ  κ. Γεωργίου Γραμματίκα.

Την συνέχεια της αγαστής συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων επιβεβαίωσε η παραχώρηση - διάθεση  εκ μέρους της Διοικήσεως του Νοσοκομείου, συγκεκριμένων χώρων του Καραμανδανείου Νοσοκομείου για την διεξαγωγή  μαθημάτων, υπέρ προαγωγής της δημόσιας εκπαίδευσης.