Διαδικασία ενισχύσεων εκτροφέων για νεκρά ζώα στην Δυτ.Ελλάδα

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος  «Περισυλλογής και Διαχείρισης ή και Αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων (Διακήρυξη 81524)» ενημερώνει τους κτηνοτρόφους για την υποβολή σχετικής αίτησης καταβολής ενισχύσεων.

Η πρόσκληση αφορά την ενίσχυση εκτροφέων βοοειδών, προβάτων ή αιγών των οποίων τα  νεκρά ζώα, ηλικίας άνω των 18 μηνών για αίγες και πρόβατα και 24 ή 48 μηνών, κατά περίπτωση, για τα βοοειδή, συλλέγονται και εν συνεχεία δειγματίζονται, προκειμένου να εξεταστούν για Μεταδοτικές Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες. 

Το ποσό αποζημίωσης ανέρχεται σε ενενήντα (90,00) ευρώ για τα βοοειδή και σε είκοσι πέντε ευρώ (25,00) για τις αίγες ή τα πρόβατα.

Καλούνται οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι έχουν παραδώσει προς αποτέφρωση αίγες ή πρόβατα ηλικίας άνω των 18 μηνών, καθώς και αγελάδες άνω των 24 ή 48 μηνών, από 01/07/2021 έως και σήμερα, όπως προσέλθουν στα κατά τόπους Τμήματα Κτηνιατρικής με τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του μητρώου εκμετάλλευσης
  2. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του ιδιοκτήτη της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης
  3. Συγκεντρωτική κατάσταση κωδικών αριθμών ενωτίων των παραδοθέντων ζώων στην ανάδοχο εταιρία  KAFSIS.
  4. Φωτοτυπία τραπεζικού λογαριασμού του ιδιοκτήτη προς πίστωση της αποζημίωσης