Αναδιαρθωση ΔΣ στον ΣΚΕΑΝΑ

Μετά την αναβολή των εκλογών του ΣΚΕΑΝΑ, βάσει του ν. 4807/2021 (ΦΕΚ Α' 96/11-06-2021) και μετά την αποχώρηση του προέδρου, κ. Στεργίου Σπυρίδωνος, ορίζεται ως νέος πρόεδρος του ΣΚΕΑΝΑ, ο κ. Σπυρόπουλος Ιωάννης, ως αντιπρόεδρος ο κ. Παπαγιαννόπουλος Αλέξιος και ως αναπληρωτής γεν. γραμ. ο κ. Καμβύσης Αθανάσιος κατά τα λοιπά οι θέσεις του Δ.Σ. παραμένουν ως έχουν.

Επίσης ορίζεται ως εκπρόσωπος τύπου, ο κ. Σακκής Κωνσταντίνος.