Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος: Προσπαθεί ο Πελετίδης να αποκρύψει στοιχεία για να μην ελεγχθεί

Με πρωτοβουλία μου κατατέθηκε απο τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης (πλην του Αλεξόπουλου), Αίτημα διεξαγωγής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου με  θέμα: "Συζήτηση επί του απολογισμού αναθέσεων δίχως διαγωνισμό εκτέλεσης έργων και προμηθειών του Δήμου Πατρέων και των οργανισμών του κατά τη  διάρκεια της τριετίας 2020-2022". Ζητήσαμε να αποσταλούν άμεσα σε όλους τους επικεφαλής των Παρατάξεων αναλυτικά στοιχεία με πίνακες και έγγραφα που τεκμηριώνουν αυτές τις αναθέσεις. Και αμέσως μετά να τεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο της 31ης Μαΐου προς συζήτηση ο οικονομικός απολογισμός αυτών των πράξεων. ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ ΤΑ ΕΠΙΜΑΧΑ ΕΓΓΡΑΦΑ των Δημοτικών Υπηρεσιών και Οργανισμών και αυτό για να μην υπάρξει αθροιστική οικονομική πράξη επισημοποίησης του ύψους των αναθέσεων και να μην ερευνηθεί περαιτέρω η νομιμοφανής παρέκβαση και καταχρηστική εφαρμογή της δικαιοδοσίας της Δημοτικής Αρχής. Η μη κατάθεση εγγράφων αποτελεί παραβίαση των όρων του αιτήματος μας και επιχείρηση συγκάλυψης των ευθυνών του κ Πελετίδη! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ να μας παραδοθούν έστω και την τελευταία ημέρα προ της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου!

*Επικεφαλής "Πάτρα Διεθνής Σύγχρονη Πόλη"