Δήμος Ερύμανθου: Προσλήψεις σε έργα με αυτεπιστασία για ανέργους του ΟΑΕΔ

Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Ερύμανθου όσοι ενδιαφέρονται να προσληφθούν στο Δήμο Ερυμάνθου και στους άλλους Δήμους της Αχαΐας ως προσωπικό «για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία» μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στο ειδικό πεδίο του διαδικτυακού τόπου του Ο.Α.Ε.Δ. (htte://ait.oaed.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι που δεν έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο μπορούν να απευθυνθούν στα Κ.Ε.Π. του Δήμου (Χαλανδρίτσα, Σταυροδρόμοι, Καλέντζι) και στο Δημαρχείο (Γραφείο Δημάρχου).

Δικαιούχοι συμμετοχής στο Πρόγραμμα είναι άνεργοι ηλικίας 18 έως 65 ετών που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, είναι εγγεγραμμένοι στον Ο.Α.Ε.Δ. και διαθέτουν κάρτα ανεργίας, καθώς και όσοι σήμερα πληρούν τις προϋποθέσεις για την έκδοση της σχετικής κάρτας ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ.

Ο Ο.Α.Ε.Δ. θα επεξεργαστεί τα στοιχεία των ηλεκτρονικών αιτήσεων για να καταρτίσει στη συνέχεια τον ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης των Ανέργων, από τον οποίο θα γίνει η επιλογή, πάντοτε από τον Ο.Α.Ε.Δ., ανέργων οι οποίοι θα προσληφθούν από τους Δήμους που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Όσοι προσληφθούν, θα απασχοληθούν έως 135 ημέρες με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διαρκούς ή διακεκομένης απασχόλησης, κατά ημέρα, εβδομάδα ή μήνα ανάλογα με τις απαιτήσεις των έργων και θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να καλύψουν ανάγκες των Δήμων για την εκτέλεση μικρών έργων με αυτεπιστασία στις εξής ειδικότητες:

1.      Ηλεκτρολόγοι (Δ.Ε. - Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)
2.      Οδηγοί (Δ.Ε.)
3.      Τεχνίτες οικοδόμοι (Δ.Ε.)
4.      Τεχνίτες Ελαιοχρωματιστές (Δ.Ε.)
5.      Τεχνίτες Σιδεράδες (Δ.Ε.)
6.      Υδραυλικοί (Δ.Ε.)
7.      Χειριστές Μηχανημάτων (Δ.Ε.)
8.      Εργάτες Γενικών Καθηκόντων (Υ.Ε. – Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης)

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων λήγει στις 29 Φεβρουαρίου 2012.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ. και στο Δήμο.