Κλειτορία: Η κακοκαιρία έφερε ζημιές σε δίκτυα-αντλιοστάσια

Σε επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών στα δίκτυα ύδρευσης και σε αντλιοστάσια του πρώην  Δήμου Κλειτορίας» ξεκινά - βάσει μελέτης του Δήμου Καλαβρύτων -  και με συνολικό κονδύλι 24.600 ευρώ.

Η ανάθεση κρίθηκε απαραίτητη, καθώς λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και των έντονων και ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως οι παρατεταμένες χιονοπτώσεις, οι ολικοί παγετοί, οι συνεχείς βροχοπτώσεις και καταιγίδες, οι κατολισθήσεις και η απόθεση φερτών υλικών και μπαζών κατά τη χειμερινή περίοδο, προκάλεσαν με τη πάροδο των ετών εκτεταμένες ζημιές που τώρα απαιτούν συνεχή παρακολούθηση, ελέγχους και άμεση αντιμετώπιση.

Ο ανάδοχος του έργου θα είναι και υπεύθυνος για την καλή κατάσταση και σωστή λειτουργία των αντλιοστασίων στις κοινότητες, αλλά και την έγκαιρη διαπίστωση βλαβών για άμεση αποκατάστασή τους.

Οι παραπάνω υπηρεσίες και εργασίες κρίθηκε αδύνατον να εκτελεστούν από το υπάρχον ελλιπές προσωπικό του του δήμου κι έτσι κρίθηλε αναγκαία η ανάθεσή τους σε ιδιώτη, που όμως διαθέτει σχετική εμπειρία και γνώσεις, ενώ  θα χρησιμοποιεί δικά του μηχανήματα για τις ζημιές στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και όπου αλλού κρίνεται απαραίτητο από τον αντιδήμαρχο Κλειτορίας Ασημάκη Μιχαλόπουλο.

Οι εργασίες αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερα μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου.