Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν σε σήραγγες της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, λόγω εκτέλεσης δοκιμών στα συστήματα αυτοματισμού και εγκαταστάσεων των σηράγγων και μετρήσεων φωτεινότητας οδοφωτισμού.

- Προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στο τμήμα μεταξύ του Η/Κ Μεγάρων (χ/θ 39,900) και Α/Κ Κινέττας (χ/θ 56,600), ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, κατά το χρονικό διάστημα από 14 έως και 16.7.2015 και κατά τις ώρες 00:01 έως 05:00.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα εκτρέπεται από τον Η/Κ Μεγάρων (χ/θ 39,900) και θα διεξάγεται από την Π.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου.

- Προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην αριστερή και μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας, στο τμήμα μεταξύ των χ/θ 50,900 και 47,400, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, την Παρασκευή 17.7.2015 και κατά τις ώρες από 23:00 έως 07:00της επόμενης (18.7.2015).

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, με ταυτόχρονη παράκαμψη των σηράγγων «Σκίρων» και «Θησέας».

- Προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη σήραγγα «Σκίρων» (από χ/θ 49,100 έως χ/θ 48,700), το Σάββατο 18.7.2015 και ώρες 00:01 έως 03:00.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από την παρακαμπτήρια οδό αυτής.

- Προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη σήραγγα «Θησέας» (από χ/θ 48,000 έως χ/θ 47,600), το Σάββατο 18.7.2015 και ώρες από 03:00 έως 06:00.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από την παρακαμπτήρια οδό αυτής.