Η Fitch υποβάθμισε τρεις κυπριακές τράπεζες

Fitch

«Οι υποβαθμίσεις αντανακλούν τις ανησυχίες για τα κεφάλαια των τραπεζών, ιδίως της Marfin, λόγω της μεγάλης τους έκθεσης σε ελληνικό χρέος και στην ελληνική οικονομία. Η επιπρόσθετη βαθμίδα για τη Marfin αντανακλά την περιορισμένη ρευστότητα και το ανισοζύγιο χρηματοδότησης που διαφαίνεται από τη μεγάλη της εξάρτηση σε χρηματοδότηση από την κεντρική τράπεζα», αναφέρει ο οίκος Fitch.

Ο οίκος υποβάθμισε τις τράπεζες, Κύπρου, Marfin και Ελληνική, με αρνητικό ορίζοντα, ο οποίος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ενδεχόμενο περαιτέρω υποβάθμισης της Κύπρου. 

Το «viability rating» της Τράπεζας Κύπρου και της Ελληνικής, μειώθηκε κατά μία βαθμίδα στο bb- και της Marfin κατά δύο σε b-. 

Ο οίκος εκτιμά ότι παρότι η κυβέρνηση παραμένει πρόθυμη να στηρίξει τις κυπριακές τράπεζες, η ικανότητά της να το πράξει έχει περιοριστεί. Ωστόσο εξακολουθεί να πιστεύει ότι οι κυπριακές τράπεζες μπορούν να λάβουν στήριξη από διεθνείς αρχές σε περίπτωση ανάγκης. 

Πηγή: 
http://molonoti.gr/ με πληροφορίες από Βήμα

Δείτε επίσης