Ατομικές ρυθμίσεις φορο-οφειλών με κούρεμα

Με συνοπτικές διαδικασίες μπορούν να κλείσουν από σήμερα πλείστες φορολογικές υποθέσεις που παραμένουν στοιβαγμένες στα διοικητικά δικαστήρια της χώρας αφού οι φορολογούμενοι μπορούν να προχωρήσουν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό για να κερδίσουν μείωση προσαυξήσεων και προστίμων έως και κατά 75% και ρύθμιση των οφειλών σε έως 24 δόσεις.

Απαραίτητη προυπόθεση για το παραπάνω αποτελεί όμως πως μέσα σε πέντε ημέρες από τον συμβιβασμό θα καταβάλλουν το 30% της οφειλής εφάπαξ.

Σύμφωνα με σχετική απόφαση ,ειδική επιτροπή θα εξετάζει τα αιτήματα και τις ενστάσεις των φορολογούμενων για πράξεις επιβολής πρόσθετου φόρου ή και προστίμων και θα αποφασίζει για την εν όλω ή εν μέρει αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματος προτείνοντας στον φορολογούμενο συγκεκριμένο τρόπο διευθέτησης των διαφορών με διαγραφή έως το 75% των προσαυξήσεων και προστίμων.

Για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, απαιτείται προηγούμενη πιστοποίηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ενώ οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως τις 30 Δεκεμβρίου 2020.  Στη συνέχεια η Επιτροπή θα πρέπει να αποφανθεί,  ανάλογα με την κατηγορία της υπόθεσης έως τις  31 Μαΐου 2021 ή εναλλακτικά έως τις 31 Ιουλίου 2021.

Πηγή: 
http://molonoti.gr

Δείτε επίσης