Ποια υπουργεία αλλάζουν πάλι... όνομα

Η διαχρονική συνήθεια των πολιτικών να αλλάζουν συνέχεια τα ονόματα των υπουεγε΄λιων συνεχίζεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ αλλάζε τα ονόματα των υπουργείων που ο ίδιος είχε αλλάξει... τον Ιανουάριο.

Συγκεκριμένα με Προεδρικά Διατάγματα, μετονομάζονται και διαχωρίζονται ορισμένα υπουργεία εν όψει της ανακοίνωσης των μελών της νέας κυβέρνησης. Αυτά είναι:

  • Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων μετονομάζεται σε υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. (Στη φωτο όπως το είχε βαφτίσει ο Παπανδρέου).
  • Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου  που είχε συγχωνευθεί με τα υπουργεία Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού,  ανασυνίσταται  και μετονομάζεται σε υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
  • Το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού μετονομάζεται σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
  • Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που είχε συγχωνευθεί με τα υπουργεία Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, ανασυνιστάται σε Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
  • Το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετονομάζεται σε υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Επίσης η γενική γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς της οποίας προΐσταται σήμερα ο  Γιώργος Βασιλειάδης, μαζί με τους εποπτευομένους   από αυτήν φορείς μεταφέρεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

 

Πηγή: 
http://molonoti.gr

Δείτε επίσης