Οι πρυτάνεις δεν θέλουν βάση εισαγωγής ούτε φύλαξη - Διαφωνούν με το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας

Διαφωνούν σε όλα οι πρυτάνεις. Έχουν π. χ. ενστάσεις για τη θεσμοθέτηση ελάχιστης βάσης εισαγωγής (ΕΒΕ) στα ΑΕΙ ζητώντας να έχουν άποψη και για τον αριθμό και για το περιεχόμενο των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων εισαγωγής στα ΑΕΙ.

Θεωρούν ότι «για να επιτευχθεί η ποιοτική αναβάθμιση της φοίτησης, τα τμήματα και τα ΑΕΙ θα πρέπει να έχουν άποψη τόσο για τους συντελεστές βαρύτητας των εξεταζόμενων μαθημάτων όσο και για τον αριθμό και το περιεχόμενό τους». Στη χθεσινή ανακοίνωση της Συνόδου διατυπώνονται ενστάσεις για όλα τα κρίσιμα θέματα του ν/σ. 

Για τη θέσπιση ΕΒΕ οι πρυτάνεις επισημαίνουν ότι «τα περιφερειακά ΑΕΙ θα έχουν σοβαρές επιπτώσεις ως προς τον αριθμό των εισακτέων τους για λόγους που δεν συνδέονται με τις ακαδημαϊκές ή ερευνητικές τους επιδόσεις, αλλά με τη γεωγραφική και τη δημογραφική ενδοχώρα τους.

Εκφράστηκε ιδιαίτερη ανησυχία για τη βιωσιμότητα μεγάλου αριθμού τμημάτων των περιφερειακών ιδρυμάτων. Είναι απαραίτητο να υπάρξει μέριμνα για αυτό, ιδιαίτερα μάλιστα για ΑΕΙ η ίδρυση των οποίων συνδέθηκε με συγκεκριμένους εθνικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς», προσθέτοντας πως «η χρηματοδότηση των περιφερειακών ΑΕΙ πρέπει να αποσυνδεθεί από το ζήτημα του αριθμού εισακτέων».

Τονίστηκε δε ότι χρειάζεται αλλαγή και του συστήματος μετεγγραφών, ώστε να μην επιβαρύνονται με υπερβολικό αριθμό φοιτητών τα κεντρικά ΑΕΙ, ενώ θα μένουν κενές θέσεις σε περιφερειακά.

Ως προς την επιβολή ανώτατου ορίου φοίτησης εκφράστηκαν πολλές επιφυλάξεις, και για τη διαγραφή φοιτητών ζητήθηκε π.χ. εξειδίκευση διατάξεων για εργαζόμενους φοιτητές, μερική φοίτηση, εκτίμηση περιπτώσεων παράτασης. Επισημάνθηκε, επίσης, η διοικητική πολυπλοκότητα της υλοποίησης ενός τέτοιου οριζόντιου μέτρου.

Ως προς τον πειθαρχικό κώδικα, ζητήθηκε η απόσυρση των διατάξεων, καθώς «ζητήματα πειθαρχικού κανονιστικού πλαισίου αφορούν το αυτοδιοίκητο των ΑΕΙ και προτάθηκε η εισαγωγή πειθαρχικών διατάξεων στον εσωτερικό κανονισμό των ιδρυμάτων». 

 

Πηγή: 
http://molonoti.gr

Δείτε επίσης