Έλληνες κομάντος έκαναν σεμινάρια Ειδικών Επιχειρήσεων με εκπαιδευτές του ΝΑΤΟ

Στο πλαίσιο σχεδιασμού του ΓΕΕΘΑ ως προς τις διεθνείς δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν οι Ένοπλες Δυνάμεις, διεξήχθη εκπαίδευση προσωπικού της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ από Κινητή Ομάδα Εκπαίδευσης (ΚΟΕ) του ΝΑΤΟ Special Operations University (NSOU), στο Στρατόπεδο «ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΛΙΝΣΚΗ» στη Νέα Πέραμο.

Η εκπαίδευση ΝΑΤΟ Special Operation Forces (SOF) Mid – Level Leaders Course, στην οποία συμμετείχαν επιτελείς της ΔΕΠ και της Διεύθυνσης Ειδικών Δυνάμεων του ΓΕΣ (ΓΕΣ/ΔΕΔ), καθώς και προσωπικό από 12 επιπλέον χώρες, αποσκοπούσε στην προετοιμασία των εκπαιδευομένων προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των διοικητικών – επιτελικών θέσεων μιας Τακτικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων (Special Operations Task Group – SOTG), ενώ περιλάμβανε και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση διάρκειας 8 εβδομάδων για την πληρέστερη προετοιμασία τους.

enoples-dunameis1enoples-dunameisenoples-dunameis3

Κατά τη διάρκειά της διεξήχθησαν τα εξής αντικείμενα:

- Σύγχρονες απειλές, διοίκηση και ηγεσία,

- Στρατηγική σκέψη στις αποστολές Ειδικών Επιχειρήσεων,

- Πολιτικοστρατιωτικές σχέσεις,

- Ειδικές Επιχειρήσεις και ηθική,

- Ρυθμός μάχης επιτελείου.

Η εν λόγω εκπαίδευση συνέβαλε στην εμβάθυνση και κατανόηση των αρχών της σχεδίασης και της διεξαγωγής Ειδικών Επιχειρήσεων, εστιάζοντας στην οργάνωση, στις αρμοδιότητες και στις διαδικασίες μιας SOTG.

Πηγή: 
http://molonoti.gr

Δείτε επίσης