Γιατί ιδρύονται... εταιρείες χωρίς δραστηριότητα

Παρά το γεγονός ότι οι επιβαρύνσεις για φόρους και ασφαλιστικές εισφορές υπερβαίνουν πλέον το 50% των κερδών που μπορούν να «παράγουν» οι ατομικές επιχειρήσεις, ο αριθμός τους δεν μειώνεται. Το 2017, το ισοζύγιο ενάρξεων - διαγραφών στις ατομικές επιχειρήσεις ήταν μηδενικό: όσοι έκλεισαν τα βιβλία, άλλοι τόσοι προχώρησαν σε διαδικασία έναρξης ή επανέναρξης.

Συνολικά, το ισοζύγιο ενάρξεων - διαγραφών, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, είναι θετικό, καθώς οι επαγγελματίες στράφηκαν μαζικά μία ακόμα χρονιά στη σύσταση ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών. Το «φαινόμενο» έχει την εξήγησή του: Οι ατομικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούνται κατά κόρον για λόγους «φορολογικού αρμπιτράζ». Οι επαγγελματίες σπάνε τα κέρδη τους σε περισσότερα από ένα ΑΦΜ, καταφέροντας με αυτόν τον τρόπο να περιορίσουν τη φορολογική επιβάρυνση ή το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών. 

Πηγή: 
http://molonoti.gr

Δείτε επίσης