Κυκλοφορεί δωρεάν η "Φωτεινή Γραμμή"

Η ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ, παρὰ τὰ σχεδὸν ἀνυπέρβλητα προβλήματα, εκτυπώθηκε (Τεῦχος 83) καὶ κυκλοφορεῖ.

Ὡς γνωστόν, ἡ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ διανέμεται δωρεὰν τιμῆς ἕνεκεν σὲ 60.000 ἀντίτυπα εἰς τὸ ἐσωτερικὸν καὶ ἐξωτερικόν. Οἱ φίλοι ποὺ ἔχουν δηλώσει ἐνδιαφέρον, θὰ τὴν λάβουν ταχυδρομικῶς.

Γιὰ ὅσους ἐπιθυμοῦν νὰ ἐνημερωθοῦν γιὰ τὰ θέματα ποὺ διαπραγματεύεται καὶ ἰδίως γιὰ τὴ πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τῶν ἡρώων τοῦ 21, ἄς γνωρίζουν ὅτι εἶναι ἕτοιμον καὶ ἀναμένει νὰ πάρουν οἱ φίλοι δεκάδες δεσμίδες καὶ νὰ τὶς διαθέτουν ἐκεῖ ποὺ ὑπάρχουν εὐήκοα ὦτα καὶ δὲν μᾶς κάνουν «σαμποτάζ». Τώρα ποὺ οἱ περιορισμοὶ αἵρονται καὶ οἱ μεταβάσεις ἐλευθεροῦνται σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς τῆς ἑλληνικῆς ἐπικρατείας, παρακαλεῖσθε νὰ σπεύσετε νὰ τὸ διανέμετε εἰς ὅλην τὴν ἑλληνικὴν ἐπικράτειαν.

 

Πηγή: 
http://molonoti.gr

Δείτε επίσης