Ή σε 240 δόσεις όλα σου τα χρέη ή πτωχεύεις - Στο σκοτάδι αρκετά σημεία του νέου πτωχευτικού κώδικα

Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη η κατάσταση με το νέο πτωχευτικό κώδικα. Παράδειγμα: Όσοι είναι ήδη πτωχευμένοι εδώ και δεκαετίες τι τύχη θα έχουν; Οι νέοι πτωχευτικοί κανόνες θα τεθούν σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2021. Οι βασικές διαφορές τους σε σχέση με το υπάρχον πτωχευτικό πλαίσιο είναι οι εξής:

Πρώτον, δίνεται η δυνατότητα ακόμη και σε φυσικά πρόσωπα να πτωχεύσουν και να κάνουν μία νέα αρχή.

Δεύτερον, τα ευάλωτα νοικοκυριά μπορούν να παραμείνουν στην κατοικία τους μετά την πτώχευση με επιδοτούμενο από το κράτος ενοίκιο για 12 έτη, ενώ μετά την περίοδο της μίσθωσης έχουν το δικαίωμα επαναγοράς της στην τρέχουσα εμπορική τιμή.

Τρίτον, επιδοτούνται για 5 έτη, υπό προϋποθέσεις, οι δόσεις δανείων με υποθήκη το σπίτι του οφειλέτη, που ρυθμίζονται με τον νέο εξωδικαστικό μηχανισμό.

Τέταρτον, όσοι πτωχεύουν μπορούν να κάνουν νέα αρχή, με πλήρη απαλλαγή από τα χρέη τους το πολύ σε έως 3 έτη έναντι 10 ετών που ισχύει σήμερα.

Πέμπτον, γίνονται πιο ελαστικά τα κριτήρια ως προς το ποσοστό των υποχρεώσεων που βρίσκονται σε καθυστέρηση για την υποβολή αίτησης πτώχευσης (από 50%+1 ευρώ σήμερα σε 40% ανά πιστωτή στο νέο πλαίσιο).

Εκτον, για πρώτη φορά προβλέπεται η δέσμευση μέρους του εισοδήματος του προσώπου που πτώχευσε, κατά το ύψος που υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσής του. Μέχρι σήμερα το εισόδημα προστατευόταν από όλους τους νόμους.

Πηγή: 
http://molonoti.gr

Δείτε επίσης