Το Ρωμαϊκό Στάδιο της Πάτρας "αναδύεται"

Το ποσό των 300.000 ευρώ για την αποκατάσταση και ανάδειξη του ήδη ανεσκαμμένου τμήματος του Ρωμαϊκού Σταδίου της Πάτρας που βρίσκεται στον πεζόδρομο της Ηφαίσου εξασφαλίστηκε μέσω ειδικού προγράμματος Ελληνοϊταλικής συνεργασίας.

Τα χρήματα εγκρίθηκαν κατόπιν πρότασης του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Απόστολου Κατσιφάρα και προέρχονται από το INTERREG  Ελλάδα - Ιταλία 2014-2020 που έχει διάρκεια 36 μηνών.

Όπως εξηγεί   η Διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, Δρ. Αναστασία Κουμούση, με βάση την εγκεκριμένη μελέτη προβλέπεται να γίνει αρκετές εργασίες για την στερέωση και την ανάδειξη του μνημείου όπως:

-Δομική αποκατάσταση του μνημείου (ενεματώσεις, συγκολλήσεις, συρραφές ρωγμών και τοπικές αντιστηρίξεις)

-Εκπόνηση γεωτεχνικής έρευνας, η οποία και θα υποδείξει τις απαραίτητες ενέργειες για τη βελτίωση του εδάφους και τη διαχείριση των ομβρίων (στραγγιστήρια, τοίχοι αντιστήριξης, αγκύρια κλπ)

-Εκπόνηση μελέτης αντιστήριξης των πρανών και εφαρμογή αποτελεσμάτων αυτής

-Αρμολογήματα-καθαρισμοί επιφανειών

-Εκπόνηση μελέτης φωτισμού ανάδειξης και εφαρμογή αυτής

-Δημιουργία ενημερωτικής πινακίδας και εντύπου

«Το έργο, που θα υλοποιηθεί από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας απολογιστικά και με αυτεπιστασία, κρίνεται υψίστης σημασίας, διότι το Στάδιο αποτελεί το σημαντικότερο ρωμαϊκό μνημείο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στον πυρήνα του ιστορικού κέντρου της Πάτρας, που θα γίνει επισκέψιμο και άμεσα προσβάσιμο για το κοινό, προσδίδοντας υπεραξία στην πόλη»,σημειώνει η κυρία Κουμούση.

Το έργο εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος που συνεκλήθη στα Ιωάννινα στις 27.02.2019, παρόντος του κ. Χρήστου Μπούνια, Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου, βοηθού Περιφερειάρχη σε θέματα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων.