Το Δημοτικό Μουσείο του Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος γίνεται Εθνικό

Το Δημοτικό Μουσείο του Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος, σε τιμητική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί Τετάρτη 15 Ιανουαρίου, στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο-Κτήριο Παλαιάς Βουλής παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνας Μενδώνη, πρόκειται να γίνει το πρώτο Μουσείο, μη κρατικό, που αναγνωρίζεται επίσημα.

Πρόκειται για έναν τίτλο πιστοποίησης, ένα είδος αξιολόγησης από το κράτος για μουσεία, που δεν ανήκουν στο δημόσιο, αλλά πληρούν, ωστόσο, τις προϋποθέσεις εκείνες, που είναι αποδεκτές για την διεθνή αναγνώρισή τους. Όπως την ύπαρξη ειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού, εκθεσιακό και ερευνητικό έργο, κατάλληλους χώρους φύλαξης και προστασίας του περιεχομένου τους κλπ.

Να σημειώσουμε ότι το μουσείο, το 2017, αναδείχθηκε τιμώμενο μουσείο από το ελληνικό τμήμα του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM) και σε λίγες ημέρες θα γίνει επισήμως και το πρώτο Αναγνωρισμένο Μουσείο από το υπουργείο Πολιτισμού.

Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος

Η αναγνώριση των μουσείων δεν είναι καινούργια πρακτική, αλλά εφαρμόζεται στο εξωτερικό αρκετά χρόνια. Ο σκοπός της είναι η αναβάθμιση εκείνων των μουσείων που ορισμένες φορές ξεκινούν από ερασιτεχνικό επίπεδο και με το μεράκι παθιασμένων εθελοντών ή είναι προέκταση της συλλογής κάποιου προσώπου και ενώ ιδρύονται ως μουσεία ωστόσο δεν λειτουργούν όπως τα πραγματικά.

Η διαδικασία της αναγνώρισης προϋποθέτει ότι το μουσείο θα έχει το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, φύλαξη, τους χώρους και τις μελέτες που απαιτούνται, πρέπει να προσαρμοστεί σε νόρμες και κανόνες που ισχύουν διεθνώς. Με απλά λόγια, το Αναγνωρισμένο Μουσείο αναβαθμίζεται σε ένα επαγγελματικό επίπεδο.

Το Υπουργείο Πολιτισμού αποτύπωσε, εξέτασε και αξιολόγησε τη συμμόρφωση του μουσείου ως προς το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο, τα διεθνή πρότυπα και την επιστημονική δεοντολογία.

Εξέτασε (και με επιτόπια αυτοψία) το νομικό και ιδιοκτησιακό καθεστώς, την οργανωσιακή του δομή και την στελέχωση του μουσείου, την οικονομική του βιωσιμότητα, τις κτιριακές του υποδομές και την ασφάλεια, τα ζητήματα συγκρότησης, τεκμηρίωσης, διαχείρισης και συντήρησης των συλλογών, την ερμηνευτική πολιτική και τέλος τις δραστηριότητες του μουσείου και τις υπηρεσίες που αυτό παρέχει προς το κοινό.

Σε όλα τα παραπάνω αξιολογήθηκε με άριστα και έτσι του απονεμήθηκε ο τίτλος του «Αναγνωρισμένου από το κράτος Μουσείου».