224 έργα 455.287.502 ευρώ στο ΔΕΠΙΝ 2007-2013

«Ένα ζωντανό ρεαλιστικό πρόγραμμα, το οποίο απαντά στις αναπτυξιακές και κοινωνικές ανάγκες των πολιτών της Δυτικής Ελλάδας, εφαρμόζει η Περιφέρεια μέσα από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΔΕΠΙΝ 2007-2013, ενώ και για την επόμενη προγραμματική περίοδο επικεντρώνεται στην υλοποίηση αυτού του βασικού στόχου».

Αυτό επεσήμανε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας στην εισήγησή του κατά τη διάρκεια της ειδικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην αίθουσα του πρώην Εργοστασίου «Λαδόπουλος» στην Πάτρα, με μοναδικό θέμα την «Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας (ΔΕΠΙΝ 2007-2013) και την προετοιμασία για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014- 2020 (ΠΕΠ Δ.Ε.2014-2020)».

«Μέσα σε αυτό το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον η Δυτική Ελλάδα βιώνει δραματικότερα της συνέπειες μίας κατ’ ουσίαν εσωτερικής υποτίμησης, καθώς το κατά κεφαλήν προϊόν της ΠΔΕ έχει επιστρέψει στα επίπεδα του 2006 διατηρώντας την 12 θέση στην συνολική κατάταξη των 13 Περιφερειών, ενώ οι άνεργοι συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία. Η Δυτική Ελλάδα οφείλει και πρέπει να προχωρήσει στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων στους τομείς της υλικής παραγωγής και των υπηρεσιών, των επενδύσεων σε παραγωγικές δραστηριότητες, ενώ αν άμεσα αποκτήσει και τις σύγχρονες συνδέσεις (οδικές και σιδηροδρομικές) με τα μητροπολιτικά κέντρα της χώρας τότε θα καταφέρει σε συνδυασμό με την συνολική αναπτυξιακή δυναμική της χώρας να καλύψει τις σημαντικές ενδοπεριφερειακές ανισότητες που παρουσιάζει» επεσήμανε ο κ. Κατσιφάρας, αναφερόμενος και στις σημαντικές περικοπές πόρων, όπως στους επενδυτικούς και λειτουργικούς Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ).

Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Απ. Κατσιφάρας, από το 2009 που είχε ενταχθεί μόλις ένα έργο στο ΔΕΠΙΝ 2007-2013, αυτή τη στιγμή έχουν ενταχθεί και ολοκληρωθεί ή ακόμα υλοποιούνται, είναι συνολικά 224 έργα (69 Αιτωλοακαρνανία, 87 Αχαΐα, 45 Ηλεία και 23 διανομαρχιακά), συνολικού προϋπολογισμού 455.287.502 ευρώ.

Το ΔΕΠΙΝ Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2007-2013, ξεκίνησε, αρχικά, με συνολικό προϋπολογισμό ύψους περίπου 450 εκ. ευρώ, ο οποίος τελικά μειώθηκε στα 250 εκ. ευρώ, κατόπιν μιας σειράς αναθεωρήσεων, αλλά και λόγω μείωσης της εθνικής συμμετοχής και την 1η Ιουλίου 2011, και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανέλαβε την αρμοδιότητα διαχείρισής του με κύριο στόχο να ξεπεραστούν οι δυσκολίες και οι αγκυλώσεις, να μην χαθεί ουσιαστικά ούτε ένα ευρώ, να επιταχυνθούν δηλαδή, οι ρυθμοί απορρόφησης, οι οποίοι τότε ήταν μηδενικές.

Κατά τα έτη 2012, 2013 και 2014 το σύνολο των εντάξεων νέων έργων και νέων δράσεων ανήλθε στα 106,4 εκ ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό ότι, μόνο στο έτος 2012 εντάχθηκαν 82 έργα, ανεβάζοντας το σύνολο των ενταγμένων στο πρόγραμμα έργων σε περισσότερα από 200, στοιχείο απαραίτητο για την αποτελεσματική μεταφορά των πόρων του προγράμματος στην πραγματική οικονομία.

Με βάση τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Υπουργείου Ανάπτυξης, ο προϋπολογισμός των συμβασιοποιημένων έργων του ΔΕΠΙΝ Δυτικής Ελλάδας για την τριετία 2012-2014 ανέρχεται σε 225,6εκ. ευρώ και οι πληρωμές για την ίδια τριετία ανήλθαν στα 92,2 εκ. ευρώ.