Ν.Ε. Αχαΐας ΠΑ.ΣΟ.Κ. - Κίνημα Αλλαγής: Για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης-Νέος Δικαστικός Χάρτης

Ανακοίνωση της Ν.Ε. Αχαΐας ΠΑ.ΣΟ.Κ. – Κίνημα Αλλαγής για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης -νέο Δικαστικό Χάρτη, στην οποία τονίζονται:

"Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνηςμε τίτλο«Ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, χωροταξική αναδιάρθρωση των δικαστηρίων της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης που τέθηκε σε διαβούλευση μέχρι την 18η Απριλίου 2024, αναδεικνύει πλήρως τις διαχρονικές παθογένειες του πολιτικού μας συστήματος. Σε συνέντευξή Τύπου ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ι. Μπούγας αφού επιδόθηκε στην απαρίθμηση στοιχείων και στατιστικών κατέληξε ότι η ενοποίηση του α΄ βαθμού θα επιφέρει και την πολυπόθητη ταχύτητα στην απονομή της δικαιοσύνης καθόσον οι Ειρηνοδίκες θα βοηθήσουν τους Πρωτοδίκες στην εκδίκαση των υποθέσεων. Λόγια ατάκτως ειρημένα καθόσον μέσα από την «Ανάλυση Των Συνεπειών Της Ρύθμισης» που είναι αναρτημένα στη σελίδας της διαβούλευσης, η Παγκόσμια Τράπεζα συνάγει το εξής συμπέρασμα:  Ότι οι ειρηνοδίκες στην Ελλάδα εκδίδουν αποφάσεις με πιο αργό ρυθμό σε σύγκριση με τους συναδέλφους τους πρωτοδίκες, αν και δικάζουν μόνο πολιτικές υποθέσεις με οικονομικό αντικείμενο έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ. Επομένως, ο όγκος εργασίας τους και η φύση των υποθέσεων που δικάζουν δεν δικαιολογούν την αντίστοιχη καθυστέρηση στην έκδοση αποφάσεων. Επιπλέον, το κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό κάθε απόφασης που εκδίδει ένας ειρηνοδίκης ανέρχεται κατά μέσο όρο στα επτακόσια εξήντα (760) ευρώ, ενώ το κόστος κάθε απόφασης που εκδίδει ένας πρωτοδίκης ανέρχεται μόλις σε τριακόσια ογδόντα (380) ευρώ. Τούτο καταρρίπτει τον ισχυρισμό βάσης του παρόντος σχεδίου. Τα προβλήματα είναι πρωτίστως δομικά και όχι αριθμητικά, να σημειώσουμε για της ηγεσία του Υπουργείου. Κρίμα οι Υπουργοί να παρίστανται απαράσκευοι.

Επιπλέον η κατάργηση των Περιφερειακών Πρωτοδικείων και η συγκέντρωση των εξουσιών σε ένα κεντρικό Πρωτοδικείο, δεν δύναται να αμβλύνει τις ήδη αυξημένες αγκυλώσεις και δυσκολίες ενός γραφειοκρατικού συστήματος. Πως είναι δυνατόν μια κεντρική διεύθυνση Γραμματείας να διευθύνει 170 Δικαστικούς Υπαλλήλους σε όλη την Αχαΐα και να θέλουμε να αποδίδουν αποτελεσματικό έργο; Δεν χρειάζεται να υπενθυμίσουμε ότι ο επιμερισμός της εργασίας και η ανάθεση εξειδικευμένων αρμοδιοτήτων διευκολύνει την εύρυθμη λειτουργία ενός συστήματος. Το θεωρούμε αυτονόητο.

Για άλλη μια φορά μας παρουσιάζεται ως καμουφλαρισμένη επιτυχία ένα νομοσχέδιο που έχει στόχο να κρύψει την ανικανότητα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που ευαγγελίζεται το Επιτελικό Κράτος, να απορροφήσει αποτελεσματικά τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF). Σύμφωνα με EU Justice Scoreboard (2022), η χώρα είναι ουραγός στη χρήση τεχνολογίας και ψηφιακών εργαλείων επικοινωνίας από δικαστήρια και εισαγγελίες, στην online πρόσβαση στη δικαστική διαδικασία από το κοινό και επιχειρήσεις, και στην έκδοση μηχαναγνώσιμων δικαστικών αποφάσεων, ενώ υπάρχουν ελάχιστοι κανόνες για τη χρήση τεχνολογίας στα δικαστήρια. Εδώ υπάρχει πρόσφορο έδαφος για ανάπτυξη αποτελεσματικών πολιτικών μεταρρύθμισης των δικαστικών συστημάτων και αφήστε την εύκολη λύση της εκμετάλλευσης του ανθρωπίνου δυναμικού κρυπτόμενοι σε βαρύγδουπες εκφράσεις όπως «βελτίωση της αποτελεσματικότητας», «ορθολογικότερη αξιοποίηση του έμψυχου δυναμικού» και «αναδιάρθρωσης των δικαστικών υπηρεσιών». Η ψηφιοποίηση, η τεχνολογία και οι υποδομές προηγούνται των χωροταξικών μεταρρυθμίσεων.

Ως Κυβέρνηση και επιτελικό Κράτος είστε λίαν επιεικώς κατώτεροι των περιστάσεων."