Χάρτης Σημείων Προσβασιμότητας Πανεπιστημίου Πατρών- Πανεπιστημιούπολη Κουκούλι

Σε συνέχεια των ενεργειών για την καταγραφή των σημείων πρόσβασης του Πανεπιστημίου Πατρών, ο Χάρτης Σημείων Προσβασιμότητας ανανεώθηκε και πλέον περιλαμβάνει και τα σχετικά σημεία της Πανεπιστημιούπολης στο Κουκούλι. 

Ο χάρτης είναι δυναμικός και θα ενημερώνεται με νέα σημεία.

Η Μονάδα Προσβασιμότητας της Κοινωνικής Μέριμνας παραμένει στη διάθεση της πανεπιστημιακής κοινότητας ώστε να προσθέσει κι άλλα σημεία ή/και να βελτιώσει την ακρίβεια της πληροφορίας για τα σημεία προσβασιμότητας που έχουν ήδη καταγραφεί.

Ο Χάρτης είναι διαθέσιμος στον παρακάτω σύνδεσμο: https://arcg.is/15reCL