Το Πανεπιστήμιο Πατρών κόμβος ψηφιακής καινοτομίας

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, περιλαμβάνεται στους επτά Κόμβους Ψηφιακής Καινοτομίας που ανακοίνωσε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δημιουργία του Δικτύου των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας – ΕΚΨΚ (EuropeanDigital Innovation Hubs – EDIHs).

Οι Ελληνικοί Κόμβοι του Δικτύου θα δραστηριοποιηθούν σε τεχνολογικούς τομείς όπως: Τεχνητή Νοημοσύνη, Κυβερνοασφάλεια, Διαδίκτυο των Πραγμάτων, 5G, big data analysis, blockchain κ.ά. σε συνδυασμό με τομείς πολιτικής όπως υγεία, αγροτική ανάπτυξη, ηλεκτρονική διακυβέρνηση κ.ά.
Το Πανεπιστήμιο Πατρών, ορίστηκε ως συντονιστής σε ένα ανοιχτό οικοσύστημα για τον οικολογικό μετασχηματισμό και την προώθηση της ανταγωνιστικότητας της Βιομηχανίας Πλαστικών στις Περιφέρειες Δυτικής και Στερεάς Ελλάδας και ο τομέας της τεχνολογίας στον οποίο θα επικεντρωθεί, θα είναι η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων.

Οι Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας θα βοηθούν τις ΜμΕ και τις εταιρείες να ανταποκριθούν δυναμικά στις ψηφιακές προκλήσεις και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές, παρέχοντας πρόσβαση σε τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και πειραματισμό, καθώς και τη δυνατότητα «δοκιμών πριν από την επένδυση» (test before invest). Θα βοηθούν τις εταιρείες να βελτιώσουν τις επιχειρηματικές και παραγωγικές διαδικασίες, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους χρησιμοποιώντας ψηφιακές τεχνολογίες.

Επιπλέον θα παρέχουν υπηρεσίες καινοτομίας, όπως συμβουλές χρηματοδότησης, κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων που απαιτούνται για έναν επιτυχημένο ψηφιακό μετασχηματισμό.