Τι προβλέπεται για τις ανεμογεννήτριες στην Αχαΐα-Ερχονται αλλαγές

Διευκρινίσεις για το ρυθμιστικό πλαίσιο εγκατάστασης και λειτουργίας ανεμογεννητριών, παρείχε στη Βουλή ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, έπειτα από ερώτηση που κατέθεσε ο επικεφαλής της «Ελληνικής Λύσης» Κυριάκος Βελλόπουλος, αναφορικά με τις αντιδράσεις κατά του σχεδιαζόμενου αιολικού πάρκου νότια της Ρακίτας, στην θέση Ορνιθοκάθισμα, εντός προστατευόμενης περιοχής Natura.
Ο υπουργός προανήγγειλε τροποποίηση του αδειοδοτικού πλαισίου, ώστε να μην προκύπτει σύγκρουση των ΑΠΕ με ανθρωπογενείς δραστηριότητες.
O κ. Σκρέκας τονίζει στην απάντησή του, ότι ζητήματα που αφορούν στις επιπτώσεις από την εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον εξετάζονται για το κάθε έργο ξεχωριστά στο στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησής του. Κατά τη διενέργεια της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης οι πολίτες και οι φορείς εκπροσώπησής τους έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους. Ειδικά για τα έργα, τα οποία εγκαθίστανται εντός περιοχών που ανήκουν στο Δίκτυο Natura 2000, προβλέπεται η υποβολή Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου.
Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υλοποιώντας το νέο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, τον τελευταίο ενάμισι χρόνο έχει προχωρήσει σε μία σειρά από θεσμικές παρεμβάσεις, προκειμένου να επιτευχθεί με ορθολογικό τρόπο ο φιλόδοξος στόχος, ο οποίος έχει τεθεί για τις ΑΠΕ.

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ

Παρότι το υφιστάμενο, περιβαλλοντικού και χωροταξικού χαρακτήρα, θεσμικό πλαίσιο είναι επαρκές για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικά ορθολογικής ανάπτυξης μονάδων ΑΠΕ, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μεριμνά για τον συνεχή εκσυγχρονισμό του. Ηδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την αναθεώρηση του υφιστάμενου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ, με στόχους την ενεργειακή αναβάθμιση της χώρας, που θα προσδώσει νέες αναπτυξιακές δυνατότητες σε πολλά πεδία δραστηριότητας, και τη διασφάλιση δημιουργίας βιώσιμων εγκαταστάσεων μέσω της αρμονικής ένταξής τους στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και στο τοπίο.
Σύμφωνα με την Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχουν εγκριθεί περιβαλλοντικοί όροι για:
@ Τον αιολικό σταθμό ισχύος 38 MW στη θέση «Σκιαδοβούνι», των Δήμων Ερυμάνθου και Αρχαίας Ολυμπίας, αντίστοιχα της εταιρείας Αιολική Δυτικής Ελλάδας ΑΕ.
@ Τον αιολικό σταθμό ισχύος 33 MW (11 ανεμογεννήτριες) στη θέση Βουνό Ορνιθοκάθισμα – Μπουχουμέρα – Μπαρπάς και των συνοδών του έργων, των Δήμων Αιγιάλειας, Ερυμάνθου και Πατρέων.
@ Τον αιολικό σταθμό ισχύος 39 MW (13 ανεμογεννήτριες) στη θέση «Πλακουτσόβουνο – Μαλούρα – Κοκκινόβραχος» και των συνοδών του έργων, των Δήμων Αιγιάλειας, Ερυμάνθου και Πατρέων.

ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA

Η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης αναφέρει ότι στο πλαίσιο της έκδοσης της άδειας παραγωγής (νυν βεβαίωση παραγωγού) από τη ΡΑΕ, εξετάζεται η δυνατότητα υλοποίησης του έργου σε συμμόρφωση με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ και ειδικότερα με τις διατάξεις του για τις περιοχές αποκλεισμού χωροθέτησης εγκαταστάσεων ΑΠΕ, καθώς και τις διατάξεις του για τον έλεγχο της φέρουσας ικανότητας στις περιοχές που επιτρέπονται σταθμοί ΑΠΕ.
Η ισχύουσα νομοθεσία, επιτρέπει την εγκατάσταση ΑΠΕ σε περιοχές Natura 2000, με την προϋπόθεση της έγκρισης από την αρμόδια, για την προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος, Υπηρεσία και του Φορέα Διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής, της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ), την οποία συντάσσει ο Φορέας του Εργου.