Την Τετάρτη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας

Σε δια ζώσης (και μέσω τηλεδιάσκεψης για τους δημοτικούς συμβούλους που για λόγους υγείας δεν μπορούν να προσέλθουν) προγραμματίστηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 1η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.30, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, με τα παρακάτω  θέματα:

 • Συνομολόγηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων – αποδοχή αιτήματος 115 εργαζομένων περί παρέκτασης αρμοδιότητας εκδίκασης της αίτησής τους στο Μονομελές Πρωτοδικείο Χαλκίδας και στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λασιθίου» (σχετικό το αριθ. 5917/24-1-2023 αίτημα 26 Δημοτικών Συμβούλων της Αντιπολίτευσης)
 • Ενημέρωση κ. Δημάρχου, για το 409 Στρατιωτικό Νοσοκομείο- Έκδοση Ψηφίσματος
 • Ενημέρωση κ. Δημάρχου για τα διόδια στη Γέφυρα Ρίου- Αντιρρίου- Έκδοση Ψηφίσματος
 • Χωροθέτηση βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων, στα πλαίσια της σύμβασης «Αισθητική αναβάθμιση δημοσίων υποδομών, εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας (σχετική η αριθ. 3/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 • Χωροθέτηση κάδων ανακύκλωσης ειδών ένδυσης και υπόδησης (σχετικές αποφάσεις της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 • Έγκριση αιτήματος μετάθεσης χρόνου συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης έργου: του Τμήματος 1 του Υποέργου 3 της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πάτρας» «Αισθητική αναβάθμιση δημόσιων υποδομών, εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης- Αρμ. Δ/ντής).
 • Μετατόπιση καμπίνας ευρυζωνικότητας Γ3-427 του ΟΤΕ Α.Ε. (από το πεζοδρόμιο της οδ. Καρατζά αρ.11, στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων) (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 • Έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση Υπαίθριου Υποσταθμού Μέσης Τάσης του ΔΕΔΔΗΕ στην συμβολή των οδών Σωτηριάδου και Κυρίλλου (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης – Αρμ.  Δ/ντής).
 • Κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδας επί της πλατείας Αχαιών Πεσόντων Κύπρου στην Πάτρα (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης – Αρμ.  Δ/ντής).
 • Τοποθέτηση μεταλλικών εμποδίων σχήματος σφαιρικού αποτροπής διέλευσης οχημάτων στις εισόδους – εξόδους των πεζόδρομων στην περιοχή Αγ. Αλεξίου (Ο.Τ. 657Α) μεταξύ των οδών Ιωαννίνων και Αγίας Σοφίας (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης – Αρμ.  Δ/ντής).
 • Εξέταση ένστασης στην Ειδική Διαταγή αποκατάστασης ελαττωμάτων του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος , Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών αρχικής σύμβασης (1ου Α.Π.Ε.) και του 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. για το έργο: «Διαμόρφωση πλατείας στη συμβολή των οδών Θράκης, Ιωαννίνων & Αγ. Σοφίας», με ανάδοχο την Εταιρεία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ-ΑΝΑΞ ΙΚΕ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού ως προς τις εργασίες και υπερβάσεις ως προς την αναθεώρηση) και της 1ης Σ.Σ. του έργου: «ΕΠΟΥΛΩΣΕΙΣ ΛΑΚΚΩΝ (2018)», Ανάδοχος Α.Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση 2ου και τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου Α.Π.Ε.) του έργου: «Κατασκευή – επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος , Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου Α.Π.Ε.), του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (2ης Σ.Σ.Ε.) ήσσονος σημασίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (2018) (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.) του έργου: «Ανακατασκευή Οδών και Τεχνικών Έργων στις Δημοτικές Κοινότητες Μεσσάτιδος – Παραλίας – Βραχνεϊκων 2017». (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος,  Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «Τεχνικές μελέτες και τεύχη δημοπράτησης έργου επέκτασης ΧΥΤ» του Δήμου Πατρέων. (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση 4ης Παράτασης Συνολικής Προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΠΡΩΗΝ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» (Κωδ. ΟΠΣ 5001239) (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος , Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση της 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή οδών και τεχνικών έργων στις Δημοτικές Κοινότητες Μεσσάτιδος, Παραλίας, Βραχνεϊκων 2017» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ (2019) (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ 2017», αναδόχου ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Βορειοδυτικού Τεχνητού Αναχώματος στο ΧΥΤΑ Ξερόλακας», αναδόχου ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε. (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 7ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Αρχικής & 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΟΥΒΑΣ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος για το έργο: «Κατασκευή παραλιακής διαδρομής ποδηλατόδρομου (Κανελλοπούλου – Παπαφλέσσα) έως τις 03/03/2013» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)
 • Καθορισμός ως πεζόδρομων i) τμήματος της οδού Ηπείρου μεταξύ Ο.Τ. 657 και Κ.Χ. και ii) ανώνυμης οδού, μεταξύ Κ.Χ. και Ο.Τ. 657β (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ.  Δ/ντής α/α).
 • Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί τμήματος της οδού Γ. Ολυμπίου στο πλαίσιο του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (Β'ΦΑΣΗ)» (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ. Δ/ντής α/α).
 • Ορισμός τριών μελών εκτιμητικής επιτροπής, για αγορές υπό του Δήμου κοινοχρήστων χώρων κλπ, έτους 2023 (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ. Δ/ντής α/α).
 • Ορισμός τριών μελών εκτιμητικής επιτροπής προσκυρώσεων, έτους 2023 (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ. Δ/ντής α/α).
 • Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης – Καταλληλότητας ακινήτων και κινητών πραγμάτων για Εκποίηση, Αγορά, Εκμίσθωση και Μίσθωση από και προς το Δήμο για το χρονικό διάστημα από 01/01/2023 έως 31/12/2023 (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).
 • Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών και Αξιολόγησης Προσφορών, για την εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων και κινητών πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων, ως και για την αγορά ή μίσθωση εκ μέρους των Δήμων και Κοινοτήτων ακινήτων, ανηκόντων σε τρίτους, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2023 έως 31/12/2023 (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).
 • Συγκρότηση επιτροπής φορολογικών διαφορών του Δήμου Πατρέων, για το έτος 2023 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Συγκρότηση επιτροπών Παρακολούθησης – Παραλαβής προμηθειών και Παραλαβής υπηρεσιών, της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, για το έτος 2023 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Σ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών κατά την εκτέλεση των Συμβάσεων της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής  για το έτος 2023 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Σ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Συγκρότηση επιτροπών: 1) Παρακολούθησης – Παραλαβής προμηθειών, 2) Παραλαβής Υπηρεσιών και 3) Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών κατά την εκτέλεση των Συμβάσεων της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ για το έτος 2023 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Σ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Συγκρότηση επιτροπών: 1) παρακολούθησης – παραλαβής προμηθειών, 2) Παραλαβής Υπηρεσιών και 3) Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών κατά την εκτέλεση των Συμβάσεων της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου, της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και του ΣΥΔΙΣΑ για το έτος 2023 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Σ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Συγκρότηση επιτροπών: 1) Παρακολούθησης – Παραλαβής προμηθειών, 2) Παραλαβής υπηρεσιών και 3) Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών κατά την εκτέλεση των Συμβάσεων της Δ/νσης Τοπικής Οικονομίας για το έτος 2023 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Σ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Παράταση του χρόνου ισχύος των αποφάσεων 2020, 2021 και 2022 που αφορούν στις επιτροπές: 1. Παρακολούθησης- παραλαβής προμηθειών, 2. Παραλαβής υπηρεσιών και 3. Αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών κατά την εκτέλεση των συμβάσεων του Δήμου Πατρέων έως  την ολοκλήρωση των συνεχιζόμενων συμβάσεων (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Σ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Καθορισμός των κωδικών του προϋπολογισμού έτους 2023 που είναι δεκτικοί στην έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Σ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή ποσού τέλους και προστίμου, συνολικού ποσού 175,64€, έτους 2019 (ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ) και επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (ΑΜΑΣΙΑΔΗΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ) και ορθή βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ) και ορθή βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (ΑΝΤΙΟΧΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ) και επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) και ορθή βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (ΓΟΥΒΑΛΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (ΔΕΛΕΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (ΔΡΙΜΑΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ) και ορθή βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (ΕΤ. Ε ΚΥΡΙΑΚΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) και επαναβεβαίωση  από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) και επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ) και επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) και ορθή βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ) και επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ) και επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (ΚΑΤΣΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ) και επαναβεβαίωση (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) και επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (ΚΑΥΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ) και επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (ΚΡΟΝΤΗΡΗ ΑΘΗΝΑ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ) και επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (ΛΕΖΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΑΣ) και επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (ΜΑΡΑΖΙΩΤΗ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ) και ορθή βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) και επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (MΑΡΛΑΦΕΚΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (ΜΙΧΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) και επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (ΜΠΑΡΚΟΥΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (ΜΠΟΝΕΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (ΠΑΠΠΑ ΧΑΡΑ) και ορθή βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (ΠΑΡΙΣΗ ΜΑΡΘΑ) και επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (ΠΡΑΜΑΝΤΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) και επαναβεβαίωση  από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (ΣΙΑΦΑΚΑ ΑΛΙΚΗ Αριθ. Πρωτ. 113131/Α) και επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (ΣΙΑΦΑΚΑ ΑΛΙΚΗ Αριθ. Πρωτ. 113131/Β) και επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (ΣΙΔΕΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ) και επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) και ορθή βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ-ΚΩΝΣΤΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ) και επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (ΤΕΓΚΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΕΓΚΕΛΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (ΤΟΥΛΙΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΛΥΤΡΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (ΤΣΙΛΗΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (ΤΣΙΛΙΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (ΦΡΥΣΙΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ) και επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ) και ορθή βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (ΧΡΟΝΗ ΣΟΦΙΑ) και επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (ΧΡΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) και ορθή βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έκθεση Δ΄ τριμήνου έτους 2022, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (σχετική απόφαση της Ο.Ε.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).