Συντήρηση οδικού δικτύου Πάτρας

Ανάμεσα στις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής, σε ό,τι αφορά τα έργα που διευκολύνουν την καθημερινότητα των δημοτών, είναι και αυτά που αφορούν την οδοποιία.

Έτσι, είναι σε εξέλιξη διαγωνισμοί, που αφορούν τους εξής δρόμους:

-«Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Πατρέων» με προϋπολογισμό 700.000 ευρώ.

-«Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Ρίου (2015)», με προϋπολογισμό 300.000 ευρώ.

-«Οδοποιία Δημοτικών Ενοτήτων Μεσσάτιδος, Παραλίας και Βραχνεΐκων (2015)», με προϋπολογισμό 400.000 ευρώ.

-«Επισκευή φθαρμένων οδοστρωμάτων (2015)», με προϋπολογισμό 400.000 ευρώ.

-«Βελτιώσεις-συντηρήσεις χαλικοστρωμένων και ασφαλτοστρωμένων δρόμων στην Δ.Ε. Ρίου», με προϋπολογισμό 59.999,40 ευρώ.

-«Βελτιώσεις-συντηρήσεις χαλικοστρωμένων και ασφαλτοστρωμένων δρόμων στην Δ.Ε. Παραλίας», με προϋπολογισμό 59.974,80 ευρώ.

Επίσης, πριν από λίγες ημέρες, «εγκρίθηκαν τα πρακτικά και κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών, για βελτιώσεις και συντηρήσεις χαλικοστρωμένων και ασφαλτοστρωμένων δρόμων, στις Δημοτικές Ενότητες Βραχνεΐκων (προϋπολογισμού δαπάνης 69.999,30 ευρώ), Μεσσάτιδος (προϋπολογισμού δαπάνης 69.999,30 ευρώ), αλλά και εντός της Πάτρας (προϋπολογισμού δαπάνης 73.800 ευρώ).