Συνδικαλιστική Αλλαγή: Κυβερνητικός εμπαιγμός για τους συμβασιούχους

"Με δεδομένο ότι σήμερα στα Νοσοκομεία μας:
 α). έχουμε 40.000 κενές οργανικές θέσεις και υπηρετούν 20.000 συμβασιούχοι και
β). Εφέτος το χειμώνα δουλεύουμε  με 3.000 λιγότερο προσωπικό από πέρυσι, λόγω μαζικών αποχωρήσεων και μηδενικών προσλήψεων.
    ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΤΕ ότι
Είναι μονόδρομος η ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ όλων αυτών των ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ που σήμερα υπηρετούν στό σύστημα και που ώς γνωστόν σε όλους μας, ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΠΑΓΙΕΣ και ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ. Μιά ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ των επικουρικών που ήταν και δέσμευση του ίδιου του Πρωθυπουργού όταν κλήθηκαν για να βάλλουν πλάτη στην πανδημία.
    Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που δόθηκε στη διαβούλευση, προβλέπονται διατάξεις – κοροϊδία για τους συμβασιούχους εργαζόμενους.
        όπου
Οι επικουρικοί ανανεώνονται για έξι μήνες, οι ειδικευόμενοι νοσηλευτές για δύο μήνες (χωρίς να εντάσσονται στο επικουρικό προσωπικό), οι συνάδελφοι που ήρθαν προς αντικατάσταση των ανεμβολίαστων για τρεις μήνες, οι προνοιακοί υπάλληλοι που προσλήφθηκαν για τις ανάγκες αντιμετώπισης της πανδημίας για τρείς μήνες και οι 6.000 συμβασιούχοι ΣΟΧ, στις υπηρεσίες καθαριότητας, φύλαξης, εστίασης για τρεις μήνες, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι διαγωνισμοί για την εκχώρηση των εν λόγω υπηρεσιών στους εργολάβους, μια άλλη κοροϊδία γιατί γι'  αυτούς  άλλα λένε και άλλα πράττουν, δεδομένου ότι στό τέλος του χρόνου πάρα πολλά νοσοκομεία ολοκληρώνουν τους διαγωνισμούς και οι συνάδελφοι ΣΟΧ παρότι θα έχουν ενεργείς συμβάσεις θα απολυθούν και θα εγκατασταθούν οι εργολάβοι που προσφέρουν συνθήκες μεσαίωνα στους εργαζόμενους και πολυδάπανες υπηρεσίες.
     Συνεπώς
Η ΑΜΕΣΗ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ αυτών επιβάλλεται και πρέπει να γίνει μετά από σχετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης και την σύμφωνη γνώμη των κομμάτων για να ξεπεραστούν τα όποια συνταγματικά εμπόδια
         γι΄ αυτούς τούς λόγους
Θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν και οι φορείς, γιατί η ΜΗ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ τους θα σηματοδοτήσει την ΚΑΤΑΡΕΥΣΗ των Νοσοκομείων μας.
                            Η μονιμοποίηση των συμβασιούχων μας αφορά ΟΛΟΥΣ"