Συνάντηση του Διοικητή ΚΕΤΧ, Ταξίαρχο Σ.Καλαϊτζίδης με τον Πρόεδρο του Περ.Συμβουλίου Π.Παπαδόπουλο και τον γραμματέα του ΝΟΠ Π. Κοκμοτό

Τον κ. Διοικητή του ΚΕΤΧ, Ταξίαρχο Στυλιανό Καλαϊτζίδη συνάντησε ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Αχαίας Τάκης Παπαδόπουλος, και ο γραμματέας του ΝΟΠ Παντελής Κομκοτός.

Ενημερώθηκαν για την κατάσταση και το έργο του Κέντρου και για θέματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επίσης για δράσεις που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ενώ ιδιαίτερη προσοχή δώθηκε στο κομμάτι της προστασίας του προσωπικού και της αντιμετώπισης του κρίσιμου προβλήματος της πανδημίας του Covid-19.