Στο Joint Easily Wafted East Laboratory Model-JEWEL η ΑΔΕΠ Α.Ε

Στο  έργο  Joint Easily Wafted East Laboratory Model – JEWEL στο πλαίσιο του προγράμματος South East Europe, συμμετέχει η Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πατρών -  ΑΔΕΠ Α.Ε, με σκοπό να αντιμετωπίσει την υποβάθμιση των ιστορικών κέντρων με καινοτομική διάθεση μέσω της ενίσχυσης των πολιτισμικών δράσεων στο κέντρο των πόλεων και της προώθησης της επιχειρηματικότητας.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού η ΑΔΕΠ Α.Ε. σε συνεργασία με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας έθεσε σε λειτουργία το  Κέντρο Αστικής Ανάπτυξης (Urban Development Center) στην πόλη της Πάτρας. Το Κέντρο Αστικής Ανάπτυξης  είναι ένας χώρος ανοιχτού διαλόγου ειδικών για τον σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων αστικής αναζωογόνησης.  Ο χώρος έχει σχεδιαστεί για να φιλοξενεί δράσεις διαβούλευσης (ομάδες εργασίας, focus groups κ.ά.), πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης, μικρής εμβέλειας εκθέσεις και ανοιχτές συζητήσεις.


Σε συνέχεια τεσσάρων (4) συναντήσεων με τοπικούς κοινωνικούς εταίρους (focus groups) έχει προγραμματιστεί η διεξαγωγή εργαστηρίου (workshop) αρχιτεκτονικής και τοπικής ανάπτυξης (Citylab) κατά το διάστημα 03-09 Οκτωβρίου 2014 με τη συμμετοχή 47 φοιτητών αρχιτεκτονικής από όλη την Ελλάδα και αντικείμενο μελέτης την πόλη της Πάτρας.