Στο Ε.Α.Π. ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας

To Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο επισκέφθηκε ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, καθηγητής Αθανάσιος Κυριαζής και είχε μια ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα υλοποιούμενα Προγράμματα Σπουδών στο Ε.Α.Π. στον εκπαιδευτικό αλλά κυρίως στον ερευνητικό τομέα.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του Ε.Α.Π., Καθηγητής Ι. Καλαβρουζιώτης, ευχαρίστησε τον Γενικό Γραμματέα για την εν γένει συνεργασία με τη ΓΕΓΕΤ, δεδομένου ότι στο Ε.Α.Π. υλοποιούνται μέσω του ΕΛΚΕ Ερευνητικά Προγράμματα.