Στον ΟΛΠΑ η ΔΚΜ Δυτικής Ελλάδας

Με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΛΠΑ, Παναγιώτη Αναστασόπουλο, συναντήθηκαν στελέχη της Δημοκρατικής Κίνησης Μηχανικών Δυτικής Ελλάδας.

Συζητώντας για τις προοπτικές του λιμανιού, το οποίο γίνεται σύγχρονο, φιλικό στο περιβάλλον αλλά και έξυπνο, με τη χρήση νέων τεχνολογιών, οι μηχανικοί ενημερώθηκαν για την πορεία της χρηματοδότησης της μαρίνας MegaYacht, ενώ κοινή συνισταμένη ήταν ότι η σύνδεσή τουνέου λιμένα με το τρένο και η δημιουργία εμπορευματικού κέντρου θα προσδώσει τα μέγιστα στην ανάπτυξή του, με ταυτόχρονα πολλαπλά οφέλη για την Πάτρα, όπως η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και γενικά η ανάπτυξη τηςτοπικής οικονομίας.

Οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν πως θα υπάρχει στενή συνεργασία για τεχνικά θέματα, με την επικουρική δράση και των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της πόλης.