Στην Πάτρα εκδήλωση με θέμα, «Ανθρώπινα Δικαιώματα και Διακρίσεις μέσα από Αναστοχαστικές Προσεγγίσεις»

Η ομάδα "Στέκι" της Κίνησης "Πρόταση" για έναν άλλο τρόπο ζωής σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών πραγματοποιεί εκδήλωση το Σάββατο 27 Μάη 2023 και ώρα 19:30 -21.00 με τίτλο: «Ανθρώπινα Δικαιώματα και Διακρίσεις μέσα από Αναστοχαστικές Προσεγγίσεις».

Oμιλήτριες/τές είναι οι:

  • Πίτσου Χαρίκλεια, Phd, μέλος ΕΔΙΠ, TEπΕΚΕ (Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας), Παν. Πατρών,
  • Μαυρόγιαννη Θεώνη, Phd, μέλος ΕΔΙΠ, ΤΕπΕΚΕ, Παν. Πατρών
  • Αραπάκος Λάμπρος, Κοινωνικός Λειτουργός, cPhd, ΤΕπΕΚΕ, Παν. Πατρών.

Καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες περιστατικών καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξαιτίας και των χαρακτηριστικών που φέρουν τα άτομα π.χ. λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, ταυτότητας ή και έκφρασης φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Ο σεβασμός της διαφορετικότητας είναι θεμελιώδους σημασίας σε κάθε δημοκρατική κοινωνία. Η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των ατόμων στα ανθρώπινα δικαιώματα δύνανται να συμβάλλει στον περιορισμό των διακρίσεων.

Η παρούσα εκδήλωση αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, στοχεύει σε πρώτο επίπεδο να εξετάσει ζητήματα διακρίσεων  εστιάζοντας στην εκπαίδευση υπό την οπτική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε δεύτερο επίπεδο επιδιώκει να αναδείξει πώς οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα συμβάλουν στην εκδήλωση συμπεριφορών που “γεννούν” ή αναπαράγουν διακρίσεις.

Σε τρίτο επίπεδο, οι συμμετέχουσες και οι συμμετέχοντες μέσα από τη “διαπραγμάτευση” σχετικών καθημερινών συμβάντων/περιστατικών θα κληθούν να εντοπίσουν τις όποιες διακρίσεις και να αναστοχαστούν σε αυτές.

Η εκδήλωση θα γίνει στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑ, Σαρανταπόρου 20, Πάτρα, τηλ.2610451790) με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.