Στην αφετηρία ο αγωγός για το αέριο στην Πάτρα

Ενα καθοριστικό βήμα για την κατασκευή του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου από τη Μεγαλόπολη στην Πάτρα έγινε την περασμένη εβδομάδα, με την έναρξη της διαβούλευσης από τον ΔΕΣΦΑ, για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, που έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Ο αγωγός υψηλής πίεσης που θα είναι διαμέτρου 20 ιντσών και μήκους 145 χιλιομέτρων θα εκκινήσει από το υφιστάμενο βαλβιδοστάσιο Μεγαλόπολης του αγωγού υψηλής πίεσης Αγ. Θεόδωροι-ΔΕΗ Μεγαλόπολης και θα καταλήξει στην περιοχή της Βιομηχανικής Περιοχής Πάτρας.

Ο αγωγός μαζί με 4 σταθμούς και 3 βαλβιδοστάσια έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι σε θέση να μεταφέρει πέρα από φυσικό αέριο και υδρογόνο. Επιπλέον, προβλέπονται αναμονές για τον μελλοντικό κλάδο προς τον Πύργο.

Σύμφωνα με τη μελέτη, ο αγωγός τοποθετείται κατά το δυνατόν σε απόσταση από οικιστικές περιοχές. Οι οικισμοί, που εντοπίζονται στο σύνολό τους ή τμηματικά εντός ζώνης 1χλμ. εκατέρωθεν του αγωγού και εντός ζώνης 2χλμ. από τον Μετρητικό/Ρυθμιστικό Σταθμό της ΒΙΠΕ Πάτρας, είναι 72. Διέρχεται όμως σε απόσταση από το κέντρο και το συνεκτικό τμήμα των οικισμών.

Σχετικά με εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής, κοινής ωφέλειας κ.ά. το έργο διέρχεται σε ικανοποιητική απόσταση από αυτές, ενώ εγγύτερα στο υπό μελέτη έργο εντοπίζονται:

  • To Γυμνάσιο Μαζαρακίου Αχαΐας σε απόσταση περί τα 490μ. από το έργο.
  • To Νηπιαγωγείο-Δημοτικό Σχολείο Ωλενίας σε απόσταση περί τα 570μ. από το έργο.
  • Επίσης, εκτός της περιοχής μελέτης, αλλά πλησίον αυτής και σε άμεση γειτονία με τη ΒΙΠΕ Πάτρας βρίσκονται οι Κρατικές Φυλακές Αγίου Στεφάνου Αχαΐας.

Επίσης, η ζώνη εργασίας του έργου διέρχεται πλησίον των ορίων του οικισμού Πανουσαίικα, στην Τριταία του Δήμου Ερυμάνθου και σε απόσταση περί τα 20μ. από το δυτικότερο όριό του.

Σχετικά με τα όρια περιοχών του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών, ο αγωγός θα περνάει δίπλα από το Οροπέδιο Φολόης που είναι περιοχή Natura 2000, όπου δεν υπάρχει εμπλοκή, όπως και από το καταφύγιο Αγριας Ζωής Κομποβούνι (Χιόνα-Μητόπολη).

Η Ζώνη Εργασίας του έργου καταλαμβάνει συνολικά 2.386 στρέμματα, εκ των οποίων οι δασικές εν γένει εκτάσεις ανέρχονται στα 662 στρέμματα και μη δασικές είναι συνολικά 1.724 στρέμματα, εκ των οποίων τα 1.399 έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες από τους κυρωμένους δασικούς χάρτες.

Τα οικόπεδα των σταθμών καταλαμβάνουν συνολικά 61 στρέμματα, εκ των οποίων τα 4 αφορούν σε δασικές εν γένει εκτάσεις (ΠΕ Ηλείας), οι οποίες όμως δεν φιλοξενούν δασική βλάστηση, όπως προέκυψε από τις επιτόπιες έρευνες της ομάδας του έργου.

Το μέγιστο πλάτος της τυπικής ζώνης εργασίας για κλάδο αγωγό κατά τη φάση κατασκευής είναι 20μ. Σε ευαίσθητες περιοχές, όπως είναι οι δασικές περιοχές με κάλυψη υψηλών δένδρων, ή σε περιοχές με δενδροκαλλιέργειες, το πλάτος της ζώνης εργασίας για τον κλάδο αγωγού θα ελαττωθεί στα 14μ.

Κατά τη φάση λειτουργίας οι υφιστάμενες χρήσεις γης θα επηρεαστούν από τη δημιουργία μιας ζώνης προστασίας εκατέρωθεν του άξονα του έργου. Ειδικότερα, δημιουργείται μια 1η ζώνη προστασίας του αγωγού πλάτους 8 μέτρων, εντός της οποίας καμία δραστηριότητα και κανένα εμπόδιο δεν θα θέτουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα του συστήματος μεταφοράς.

Επιπρόσθετα δημιουργείται μια 2η ζώνη ασφαλείας πλάτους 20 μέτρων εκατέρωθεν του άξονα του συστήματος, εντός της οποίας κανένα κτίριο δεν επιτρέπεται να κατασκευαστεί.

Τέλος, θα υπάρχει μια 3η ζώνη ασφαλείας 200 μέτρων εκατέρωθεν του αγωγού, η οποία αφορά περιορισμούς κατασκευής πολυόροφων κτιρίων (π.χ. 4 τουλάχιστον ορόφων), οριοθετημένων εγκαταστάσεων συνάθροισης κοινού ή κτιρίων, μεγάλων συγκροτημάτων καταλυμάτων ή γενικότερα πυκνής δόμησης κ.λπ.