Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συμμετοχής στην Επιτροπή Ηθικής-Δεοντολογίας της Έρευνας ΑΕΙ Πατρών

Αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Επιτροπής Ερευνών η κάτωθι Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή τεσσάρων (4) αναπληρωματικών μελών, στην Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Πατρών

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα έχουν υποβληθεί στον σύνδεσμο http://uproskliseis.upatras.gr/ έως και την ημερομηνία που ορίζεται στην Πρόσκληση, ήτοι έως και 01.02.2024 και ώρα 12.00.