Προς μίσθωση τα κυλικεία σε ΠΓΝΠ και Πανεπιστήμιο Πατρών

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών (Ε.Α.Δ.Π.Π.Π.) σκοπεύει να μισθώσει τα παρακάτω κυλικεία:

α) το κυλικείο έναντι του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου και
β) το κυλικείο εντός του κτιρίου Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, στο Ρίο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης στο www.unico.upatras.grκαι στο www.upatras.grή μπορούν να απευθύνονται
στη Γραμματεία της Ε.Α.Δ.Π.Π.Π. ([email protected]).

Τηλ.: 2610-997.813.