Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Έργα και δείκτες που «αλλάζουν το τοπίο» στην Αχαΐα

Σε διαρκώς ανοδική πορεία βρίσκεται η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όπως προκύπτει από όλους τους δείκτες, καθώς σύμφωνα με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, "Με 142 ενταγμένες πράξεις στο ΕΣΠΑ χωρίς σε αυτές να περιλαμβάνονται οι κρατικές ενισχύσεις της επιχειρηματικότητας, ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 316,52 εκ. ευρώ. Ωστόσο. μετά και την τελευταία αναθεώρηση που συμπεριέλαβε μεταφορά πόρων στο ΕΠΑΝΕΚ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην επιχειρηματικότητα, ο προϋπολογισμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» διαμορφώθηκε στο ποσό των 449,3 εκ. ευρώ για ολόκληρη την Περιφέρεια.

Επίσης, στο Εθνικό Σκέλος, μόνο την τελευταία 3ετία (με ένταξη από 1/1/2020 έως σήμερα) έχουν ενταχθεί έργα προϋπολογισμού 355,987 εκ. ευρώ, γεγονός που με άλλα λόγια σημαίνει ότι σε αυτό το χρονικό διάστημα, η Περιφέρεια δρομολόγησε και κατεύθυνε στην περιοχή, έργα και πόρους που ισοδυναμούν με… δύο ΕΣΠΑ!

Η μεγάλη επιτάχυνση στην υλοποίηση έργων και δράσεων που επιτεύχθηκε τα τελευταία χρόνια, αποτέλεσμα της δουλειάς που έγινε αλλά και της επιλογής του Νεκτάριου Φαρμάκη να διαμορφώσει ένα εμπροσθοβαρές πρόγραμμα προκειμένου η Δυτική Ελλάδα να «τρέξει» με τις μέγιστες δυνατές ταχύτητες, αποτυπώνεται σε όλες τις μελέτες και τις εκθέσεις που γίνονται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς, κυρίως όμως αποτυπώνεται στα στοιχεία της αγοράς εργασίας που συνιστούν και τον πιο αδιάψευστο μάρτυρα – σε κοινωνικό επίπεδο – της αναπτυξιακής πορείας κάθε τόπου.

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και της Eurostat δείχνουν ότι η Δυτική Ελλάδα είναι «πρωταθλήτρια» στην μείωση της ανεργίας (από 24,1% το 2019 στο 14,1% τοδεύτερο τρίμηνο 2022). Το 2021 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας καταγράφηκε η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στο σύνολο των απασχολούμενων από το 2011. Έτσι μεταξύ των ελληνικών περιφερειών η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος το 2021 κατατάχθηκε στην 8η θέση με όρους απασχόλησης επιτυγχάνοντας άνοδο πέντε θέσεων σε σχέση με το 2019.Η θετική πορεία συνεχίστηκε και το πρώτο εξάμηνο του 2022 και πιστεύουμε ότι η εποχή που η Δυτική Ελλάδα κατατασσόταν στους «πρωταθλητές ανεργίας» της Ελλάδας, έχει περάσει. Σημειώνεται ότι στις αρχές του 2016 η Δυτική Ελλάδα είχε τη δεύτερη μεγαλύτερη ανεργία στη χώρα με ποσοστό της τάξης του 30%. Πλέον όμως η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κατατάσσεται στην πέμπτη θέση με το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας μεταξύ των 13 περιφερειών της χώρας.

Σε ότι αφορά την Αχαΐα, ειδικότερα:
Στην πρώτη τριετία της σημερινής Περιφερειακής Αρχής, έχουν ενταχθεί και δρομολογηθεί 94 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 199,69 εκ. ευρώ.  Αναλυτικότερα: Στο ΕΠ «Δυτική Ελλάδα 2014 -2020» έχουν ενταχθεί 49 συγχρηματοδοτούμενα έργα  ΕΤΠΑ + ΕΚΤ (πλην κρατικών ενισχύσεων επιχειρηματικότητας) συνολικού προϋπολογισμού 117,26 εκ. ευρώ και στο εθνικό σκέλος έχουν ενταχθεί 45 έργα συνολικού προϋπολογισμού 82,43 εκ. ευρώ. Στα παραπάνω δεν περιλαμβάνονται όσα έργα έχουν υπερτοπικό χαρακτήρα (π.χ. Κέντρα Κοινότητας, Μηχανισμός Στήριξης Επιχειρηματικότητας, Μηχανισμός Διάγνωσης των Αναγκών στην Αγορά Εργασίας), έργα αρμοδιότητας της τεχνικής υπηρεσίας έδρας της ΠΔΕ (ενεργειακή αναβάθμιση οδοφωτισμού ΠΔΕ, συντήρηση αντιπλημμυρικών, κλπ), καθώς και έργα που αφορούν πολυετείς συντηρήσεις και δημοπρατούνται σε «κύκλους» (καθαρισμοί βλάστησης, συντηρήσεις υφιστάμενων αντιπλημμυρικών, κλπ).
Επίσης, η Περιφέρεια έχει ενισχύσει ιδιαίτερα την επιχειρηματικότητα, ενεργοποιώντας το σύνολο των προγραμμάτων και των διαθέσιμων πόρων. Από το σύνολο των προγραμμάτων, στην Π.Ε. Αχαΐας έχουν ωφεληθεί περίπου 3.500 επιχειρήσεις με ένα ποσό που αγγίζει τα 80 εκ. ευρώ. Ιδιαίτερης μνείας αξίζουν τα δύο προγράμματα παροχής ρευστότητας στις επιχειρήσεις για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας, συνολικού προϋπολογισμού 50 εκ. ευρώ. Από το ποσό αυτό υπολογίζεται ότι περίπου τα μισά διατέθηκαν στην Π.Ε. Αχαΐας (γύρω στα 25 εκ. ευρώ) βοηθώντας επίσης χιλιάδες επιχειρήσεις και επαγγελματίες να αντέξουν και κυρίως, να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας. Η ΠΔΕ ενήργησε άμεσα και αποφασιστικά, έστρεψε πόρους στις ανάγκες της πραγματικής αγοράς και το αποτέλεσμα αποτυπώνεται μάλλον στους δείκτες της ανεργίας που όχι μόνο δεν αυξήθηκαν αλλά μειώθηκαν στην περιοχή.
Στον πρωτογενή τομέα, έχουν διατεθεί πόροι ύψους 40 εκ. ευρώ περίπου. Εξ αυτών, 30 περίπου εκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης σε σχέδια βελτίωσης και νέους γεωργούς (σε πάνω από 1.000 δικαιούχους). Τα υπόλοιπα έχουν διατεθεί μέσω εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων σε δράσεις προώθησης των τοπικών αγροδιατροφικών προϊόντων, σε ομάδες παραγωγών, στην αναδιάρθρωση αμπελώνων και στο τριετές πρόγραμμα δακοκτονίας. Επίσης, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει υποβάλει φακέλους για να πιστοποιηθούν ως ΠΟΠ προϊόντα, το ελαιόλαδο και η πατάτα Αχαΐας ενώ υπό διερεύνηση (για να υποβληθεί φάκελος) είναι το κατσικάκι Ερυμάνθου.

Μετά την πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού με πολυμελές κυβερνητικό κλιμάκιο στην Αχαΐα και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για χρηματοδοτήσεις έργων, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι έτοιμη να προχωρήσει ή να συνδράμει στην υλοποίηση των «έργων της επόμενης μέρας».

Ειδικότερα:
Μετά την απόφαση χορήγησης χρηματοδότησης ύψους 10 εκ. ευρώ περίπου, η Περιφέρεια θα προχωρήσει στην αποκατάσταση της ακτογραμμής Ρίου – Αγ. Βασιλείου, σύμφωνα με την πρότυπη μελέτη που εκπόνησε και η οποία μπορεί να αποτελέσει «πιλότο» για την αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών σε πολλές ακόμα ακτογραμμές της Δυτικής Ελλάδας
Η Αχαΐα έχει τη δυνατότητα να κλείσει οριστικά τις εκκρεμότητες του παρελθόντος με την υπόθεση «νερό». Η δέσμευση για α) επέκταση του δικτύου ύδρευσης από το φράγμα Πείρου στο σύνολο των οικισμών της Δυτικής Αχαΐας, β) κατασκευή διυλιστηρίου στον ποταμό Σελινούντα που θα λύσει το ζήτημα ύδρευσης της Αιγιάλειας και γ) η σε εξέλιξη μελέτη για την άρδευση 63.000 στρεμμάτων της Δυτικής Αχαΐας από το φράγμα Πηνειού που θα καταδείξει με ποιο τρόπο μπορεί να συμβεί αυτό χωρίς να αδικηθεί η Ηλεία, συνιστούν έργα στα οποία η Περιφέρεια θα πρωταγωνιστήσει για να γίνουν πράξη.
Πολύ σύντομα ολοκληρώνονται οι διαδικασίες και θα δημοπρατηθεί η ανάπλαση του παλαιού κολυμβητηρίου της Αγυιάς, το οποίο θα μετατραπεί σε έναν πρότυπο χώρο άθλησης και αναψυχής για όλους τους πολίτες, ένα έργο πολύτιμο για την Πάτρα που σε συνδυασμό με την ανάδειξη του έλους θα δημιουργήσει έναν νέο πόλο έλξης για την αχαϊκή πρωτεύουσα.
Μείζον στόχος παραμένει η δημιουργία Πόλου Έρευνας και Καινοτομίας στην Πάτρα που θα διασυνδέσει το Πανεπιστήμιο και όλα τα ερευνητικά ιδρύματα της περιοχής, κάτι για το οποίο υπήρξε κυβερνητική δέσμευση
Η θετική ανταπόκριση στο αίτημα σύνδεσης της νέας Πατρών – Πύργου με το αεροδρόμιο του Αράξου διαμορφώνει νέες και πολύ πιο θετικές προοπτικές για το αεροδρόμιο και συνολικότερα για την περιοχή.
Επιβεβαιώθηκε και θα προχωρήσει με γοργά βήματα η ανάπλαση του παλαιού εργοστασίου «Λαδόπουλου» στην Πάτρα, καθώς μέρος της χρηματοδότησης θα καλυφθεί από χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Πρόκειται για ένα από τα πιο σημαντικά έργα οικιστικής ανάπλασης στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά στον τόπο μας, ένας παλαιός βιομηχανικός χώρος θα αποκτήσει «νέα ζωή», αλλάζοντας παράλληλα τη φυσιογνωμία όλης της περιοχής απέναντι από το νέο λιμάνι της Πάτρας.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, κατέβαλλε εργώδεις προσπάθειες ώστε τα τοπικά δίκτυα φυσικού αερίου να υλοποιηθούν, αυξάνοντας μάλιστα σε σημαντικό βαθμό τους οικιακούς χρήστες σε σχέση με το αρχικό σχέδιο (για την πόλη της Πάτρας, 5.747 οικιακοί χρηστών αντί για 3.747 και ακόμα, 178 εμπορικοί και 20 βιομηχανικοί χρήστες). Η κυβέρνηση επιβεβαιώνει ότι στην Αχαΐα θα φτάσει και ο αγωγός υψηλής πίεσης, που έχει ενταχθεί στο 5ετές σχέδιο ανάπτυξης της ΔΕΣΦΑ, ένα έργο που η σημερινή περιφερειακή Αρχή «ανάστησε» και πέτυχε να το κερδίσει.

Η υλοποίηση των μεγάλων έργων υποδομής (αυτοκινητόδρομοι, νέος σιδηρόδρομος) σε συνδυασμό με τις πρωτοβουλίες που η Περιφέρεια έχει αναλάβει και υλοποιεί δείχνουν τον δρόμο προς την Αχαΐα του 2030. Η Πάτρα, διοικητικός πνεύμονας της Δυτικής Ελλάδας, πρέπει να ξαναγίνει η μεγάλη πύλη της χώρας στη Δύση. Κατά συνέπεια, μετά την Πατρών – Πύργου, η Πάτρα έχει ανάγκη, το ταχύτερο δυνατό, και από ένα σύγχρονο τρένο και από ένα ισχυρό λιμάνι με εμπορευματικές δυνατότητες και από ένα αναβαθμισμένο αερολιμένα. Δηλαδή, από όλες εκείνες τις υποδομές που θα τη καταστήσουν συγκοινωνιακό, διαμετακομιστικό και εμπορευματικό κόμβο. Επίσης, η Αχαΐα αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά κέντρα εκπαίδευσης της Ελλάδας, ίσως και όλης της Ευρώπης. Στην Πάτρα βρίσκονται τρία μεγάλα Πανεπιστήμια και πολλά ερευνητικά ιδρύματα. Επιπλέον, η Δυτική Ελλάδα είναι δεύτερη στη χώρα σε απασχόληση ερευνητών στην αγορά εργασίας, δεύτερη και ως προς την καινοτομία προϊόντος στις επιχειρήσεις. Γι’ αυτό η περιοχή μπορεί κάλλιστα να αποτελέσει έναν ισχυρό πόλο έρευνας και τεχνολογίας με σημαντικό αντίκτυπο στην τοπική αλλά και την εθνική οικονομία.

Η Περιφερειακή Αρχή εργάζεται ώστε η Αχαΐα να γίνει πρότυπο ανάπτυξης, κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας. Η Πάτρα, ως μία μητρόπολη του δυτικού άξονα, με μία εξίσου δυναμική περιφέρεια, καθώς πολύ ισχυρές είναι οι αναπτυξιακές δυνατότητες της Δυτικής Αχαΐας, της Αιγιάλειας, των Καλαβρύτων και του Ερυμάνθου."