Παρέμβαση Γεωργακοπούλου - Μπάστα και Χαροκόπου για τη λειτουργία της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων ΔΕ

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων ως Περιφερειακοί Σύμβουλοι Δυτικής Ελλάδας με τον Συνδυασμό «Δυτική Ελλάδα - Δικαίωμα στην Πρόοδο», κατατέθηκε επερώτηση προς την Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας Μπίλια Μαρία, με θέμα «Λειτουργία Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Δυτικής Ελλάδας».

Η ανακοίνωση - παρέμβαση των δύο περιφερειακών συμβούλων:

"Η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων συστάθηκε με σκοπό την ένταξη της ισότητας των φύλων στην αναπτυξιακή πολιτική της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, την υλοποίηση δράσεων για την ισότητα των φύλων, την καταπολέμηση των διακρίσεων, των ανισοτήτων και των στερεοτύπων σχετικά με το φύλο, την ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών, την καταπολέμηση κάθε μορφής βίας κ.α.
Από τη σύστασή της έως και σήμερα τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου δεν έχουν ενημερωθεί για τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί για την προώθηση των σκοπών σύστασης και πόσες δράσεις έχει υλοποιήσει.

Σχετικά με τα ανωτέρω επερωτάσθε:

1. Έχει καταρτιστεί Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων και εάν ναι, γιατί έως σήμερα δεν έχει αποσταλεί στα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου;
2. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας εναντίον των γυναικών στις 25 Νοεμβρίου έχουν προγραμματιστεί δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης;
3. Έχει η προβεί η Επιτροπή σε ενέργειες συμπαράστασης στον αγώνα των γυναικών του Ιράν για τα δικαιώματά τους;
4. Έχει λάβει κάποια απόφαση η Επιτροπή για την προώθηση της ισότητας και της καταπολέμησης των προκαταλήψεων στις σχολικές μονάδες;

Σας ευχαριστούμε.

Γεωργακοπούλου- Μπάστα Δήμητρα
Χαροκόπος Αντώνιος

Περιφερειακοί Σύμβουλοι Δυτικής Ελλάδας
Συνδυασμός «Δυτική Ελλάδα- Δικαίωμα στην Πρόοδο»"