Πανεπιστήμιο Πατρών -ΑΣΕΠ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για προσλήψεις στη Γενική Διεύθυνση

Γνωστοποιείται ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ Προκήρυξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων  και του Υπουργού Εσωτερικών  για την πλήρωση τριών (3) θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Πανεπιστημίου Πατρών.

Προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Πανεπιστημίου Πατρών:

1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (αρ. 2, ό.π.)
2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ (αρ. 16, ό.π.)
3. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (αρ. 7, ό.π.)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες και ξεκινά πέντε (5) ημέρες μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης, ήτοι από 16/01/2022 έως 30/01/2022.

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση και για τις τρεις (3) προκηρυσσόμενες θέσεις ευθύνης.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ