Πάτρα- Ρίο-Άγιος Βασίλειος: Ξεκίνησαν μελέτες στην παράκτια ζώνη

Η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας τήρησε τη δέσμευση που ανέλαβε έναντι του Δήμου Πατρέων και προχωράει με την ομάδα των μελετητών για την προστασία και την αποκατάσταση της παράκτιας ζώνης του Ρίου και του Αγίου Βασιλείου.

«Για όσους καλόπιστους πάντα, ανησυχούν για την επιδιόρθωση του παραλιακού δρόμου, πρέπει να πω ότι είναι ένα έργο δύσκολο με μελέτες που πρέπει να γίνουν σε βάθος και με σοβαρότητα» δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, Χαράλαμπος Μπονάνος, ο οποίος επισκέφθηκε την περιοχή μαζί με τον αντιπεριφερειάρχη Ερευνας, Φωκίωνα Ζαΐμη, για ενημέρωση από τους μελετητές σχετικά με τις ιδιαιτερότητες του έργου και τις ιδιομορφίες του.

Όπως αναφέρθηκε, δρομολογείται μια συνολική ανάπλαση που χρειάζεται εμπεριστατωμένη επιστημονική μελέτη ώστε να μην καταστραφεί στο πρώτο κύμα κακοκαιρίας.

Η μελέτη καλύπτει το λιμενικό, τοπογραφικό και γεωτεχνικό αντικείμενο που απαιτείται για την προστασία από τη διάβρωση των παραλιακών οδών στις δύο περιοχές. Αφορά στην εκπόνηση ενός συνόλου ερευνητικών εργασιών τοπογραφικών αποτυπώσεων, θαλάσσιων βυθομετρήσεων μεγάλης επιφάνειας καθώς και εκπόνησης γεωτεχνικής μελέτης, μελέτης λιμενικών έργων.

Ο σχεδιασμός του τεχνικού έργου θα συνδυάζει α) την αντιστήριξη των υποδομών οδοποιίας και ταυτόχρονα β) την προστασία και αναπλήρωση της παράκτιας ζώνης στο μήκος των δύο περιοχών.

Η εκπόνηση των τεχνικών μελετών θα γίνει με το συνυπολογισμό των κλιματικών και ακτομηχανικών συνθηκών της περιοχής σχεδιασμού του έργου, τη γεωμορφολογική φυσιογνωμία και την ακτομηχανική λειτουργία της ακτής, τα επιβαλλόμενα κυματικά φορτία επί των παράκτιων κατασκευών προστασίας και αντιστήριξης των υποδομών οδοποιίας.

 

Πηγή: "Π"